Rörlighet

Rörlighetsträning ger upphov till fördelar som alla människor kan dra nytta av. När vi är barn har vi full rörlighet i leder och muskler men med åren avtar denna rörlighet. Det vi upplever som stelhet är generellt en försämrad rörlighet i hela kroppen och därför behöver vi arbeta med att träna upp den!

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.