Träning inför lumpen

Det är nödvändigt att vara förberedd inför lumpen och den fysiska belastning som din tjänstgöring kommer att innebära. Beroende på vilken område inom försvarsmakten du kommer att verka inom är också de fysiska kraven olika. Såhär kan du träna inför lumpen.

En grundträning för kondition, styrka och uthållighet, kommer inte bara förbättra på din fysiska aktivitet utan också göra lumpen något enklare. Att komma till försvarsmakten helt otränad innebär större risk för skador än om förberedd på sin utbildning och dess fysiska påfrestningar.,Att träna inför lumpen startar med en grundläggande träning, som i princip all markstridsverksamhet kommer att ha nytta av. Här ingår snabba förflyttningar med stridsutrustning med en vikt mellan 21 till 23 kg. Bra förberedande träning är marscher alternativt löpning, med packning som successivt ökas i takt med att man orkar mer.

För att undvika belastningsskador på fötterna är det bra om man går in kängorna man tilldelas innan man rycker in.,Det krävs olika fysiska krav för olika utbildningar inom lumpen. Exempelvis så kräver inte flyg- och sjögående personal samma förutsättningar som markstridande soldater. Den fysik som krävs varierar från olika befattningar. Det är därför svårt att ge en allmän bild på ett bra träningsprogram. De grundläggande musklerna som används är rygg, ben, mage och axlar. Detta betyder inte att du enbart ska träna inför lumpen med ovannämnda muskelgrupper, men glöm inte att lägga tid på övningarna.

Bra styrketräningsövningar inför lumpen är:
  • Knäböj (ben)
  • Utfall (ben)
  • Hyperextensions (ländrygg)
  • Militärpress (axlar)
  • Marklyft (rygg)

,Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet håller i nuläget på att utarbeta nya riktlinjer för fysisk prestationsförmåga som är mer ingående än tidigare. Dessa kommer vara mer riktade mot utlandstjänstgöring och planmässig träning inriktad mot militär verksamhet.

Försvarsmaktens fysiska standard

Läs mer om de fysiska krav som ställs på soldater inom insatsorganisationen på deras hemsida.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar