Träning förebygger stress

Måttlig träning kan hjälpa människor att hantera stress och ångest en tid efter träningen. Detta visar en ny studie från forskare vid University of Maryland School of Public Health.

Träning är både humörhöjande och ångestsänkande

Tidigare forskning har visat att motion är humörhöjande, men effekterna på människors känslomässiga status har ännu inte kunna påvisats. Inte heller ifall de positiva effekterna varar även när man står inför vardagliga stressfaktorer. En nyligen publicerad studie från Brigham Youth University visar att man numera också kan se det att motion kan minska begäret efter mat. Andra tidigare studier har också även att minskad stress kan uppnås genom såväl meditation, andning, avslappning och så motion. Forskarna från Maryland har nu upptäckt att motion minskar ångest och tillhandahåller också verktygen för att kunna underhålla dessa minskade ångestnivåer när man väl står inför känsliga händelser.

Test av motionens kontra vilans betydelse för ångestdämpningen

I sin studie undersökte forskarna hur 30 minuters måttlig cykling respektive 30 minuters tyst vila påverkade ångestnivån hos en grupp friska universitetsstudenter. Deltagarna fick göra ett test redan innan aktivitetsperioden för att ta reda på deras ångestnivå innan. Därefter fick de göra ett nytt test 15 minuter efter aktivitetsperioden och slutligen testades också deras ångestnivåer efter att de blivit exponerade för en kombination av trevliga, obehagliga och neutrala fotografier. Anledningen till varför man exponerade deltagarna för fotografier var för att simulera känslomässiga händelser som alla personer upplever i sin vardag. Fotografiernas motiv varierade kraftigt från trevliga bilder på bebisar, familjer, valpar och god mat, vidare mot neutrala föremål som tallrikar, möbler och landskap och därefter till väldigt obehagliga saker som våld, könsstympning och liknande. Vid vartdera tillfället fick de också besvara 20 frågor med hjälp av självskattningsinstrumentet STAI (State Trait Anxiety Inventory). Cyklingen och vilan utfördes på två separata dagar.

Försökspersonerna lyckades bibehålla den lägre ångestnivån

När forskarna utvärderade resultaten fann de att viloperioden och träningspasset gav snarlika resultat när det handlade om att minska ångestnivån. Även fast deltagarna blev emotionellt påverkade av fotografierna så sjönk ångestnivån tillbaka till den ursprungliga nivån hos de som hade vilat och bland de som hade tränat så sjönk inte bara ångestnivån utan de lyckades också bibehålla sina minskade ångestnivåer. Forskarnas resultat är publicerade i tidskriften Medicine and Science in Sport and Exercise och i sin sammanfattning föreslår forskargruppen att motion kan hjälpa människor att må bättre och känna sig bättre rustade att möta livets vardagliga stressfaktorer och ångestfyllda moment. Forskarna vill nu fortsätta sina studier och bland annat undersöka ifall motion kan ha liknande resultat på patienter som lider av återkommande depressioner och ångestsymptom.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar