Träna bort stress och ångest

Träning har bevisats vara positivt för att förebygga både stress och ångest. Här nedanför beskriver vi hur hälsan kan förbättras av bland annat konditionsträning och regelbunden motion.

Träna bort stress och ångest

Vad är stress?

Alla människor upplever stress, det är en del av livet. Stress uppkommer i situationer som kräver att kroppen behöver extra kraft och energi. Förr krävdes stressreaktioner för att överleva. Blev du jagad av ett djur behövde du springa snabbt därifrån. Idag behöver vi inte denna stress på samma sätt.

Det finns två olika sorter stress – negativ stress och positiv stress. Ska du göra en krävande prestation, hålla ett tal inför en stor publik eller springa ett lopp krävs lite stress för att få extra krafter till att utföra uppgiften. Det kallas för positiv stress. Om du däremot låter dig vara stressad under en längre period kan kroppen ta skada, det kallas för negativ stress.

Vad händer i kroppen?

Kroppen kan reagera på olika sätt. Fight or flight handlar om att kroppen antingen gör sig redo för att slåss eller för att fly. Signaler skickas då från hjärnan till det sympatiska nervsystemet. Socker, adrenalin och kortisol utsöndras i kroppen. Under fight or flight gör kroppen av med all energi den har och man kan uppleva rädsla eller känna sig arg.

Hjärtklappning och nervositet

När kroppen är stressad så slår hjärtat mycket snabbare. Samma sak sker när du tränar då blodet pumpas runt fortare. Hjärtat slår snabbare för att vara redo att springa snabbt, hoppa högt eller lyfta tungt. Symptomet hjärtklappning är i sig en helt naturlig reaktion.

Träning har en positiv effekt på nervositet. Efter ett träningspass slappnar kroppen av vilket gör dig mer lugn och mindre nervös. Tränar du till exempel Yoga så blir du lugnare i sinnet vilket i sin tur leder till att du kan bemästra dina tankar och din nervositet.

Adrenalin och kortisol

Under tiden du är stressad ökar nivåerna av adrenalin och kortisol i kroppen. Höga nivåer av kortisol kan i det långa loppet leda till att hjärnan bryts ned. Träning ökar också kortisolnivåerna, men efter ett träningspass minskas nivåerna till en ännu lägre nivå än innan. Utsöndringen av stresshormoner minskar alltså efter ett träningspass och hela kroppens stress-system slappnar av.

Hjärnans funktion

Konditionsträning är en effektiv träningsmetod för att påverka hjärnans funktion, genom att förse exempelvis de centra som styr våra tankar med mer syre och blod. Konditionsträning är alltså perfekt för att påverka hjärnan positivt då minnet förbättras och känslan av nervositet minskar. Det kan i sin tur förebygga stress.

Positiva effekter på hjärnan av träning

Sömn

Många som lider av stress och ångest har väldigt svårt att sova. Sömnen är extremt viktig för att dels undvika, men även återhämta sig från stress. Det är därför viktigt att man sover de timmar man ska. Regelbunden motion leder till att man har lättare att somna och att man sover djupare.

Bättre humör

När du tränar utsöndras endorfiner i hjärnan. Det gör att du blir gladare, piggare och på ett bättre humör.

Bättre humör av träning

Paus från stressande tankar

Under ett träningspass eller till exempel en löprunda så får hjärnan en värdefull paus från negativa tankar och andra oroligheter som stressar dig. Om du dessutom springer din löprunda ute i naturen så kommer du uppleva ett helt annat lugn och sinnestillstånd.

Träna tillsammans med en kompis

Träning och motion är ett perfekt tillfälle till att bli mer social och umgås med vänner. Ta med dig din bästa kompis och gå till gymmet. Det är både avstressande och stärkande för den mentala hälsan.

Träna tillsammans

Du kan alltså bli av med både stress och ångest genom att regelbundet träna och gå promenader. Du blir inte bara piggare efter ett träningspass, du upplever även en lugnande känsla i kroppen och känner dig lyckligare på grund av alla endorfiner som utsöndras i kroppen. Så vad väntar du på? Gå och träna!,

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar