Sunt leverne förlänger livet med upp till sex år

Om man fortsätter leva sunt även på ålderns höst kan man förlänga sitt liv med upp till sex år. Detta visar en ny svensk studie. Studien visar också att det alltid är positivt att sluta röka, även när man är äldre.

Påverkansbara faktorer söktes

Det är forskare vid Nationellt Center för åldrande och åldrandeforskning vid Karolinska Institutet i Stockholm som har genomfört studien, med doktoranden Debora Rizzuto i spetsen. Hennes syfte med studien var att ta reda på om det fanns faktorer som man själv kan påverka som styr livslängden eller om det enbart är genetiska och miljömässiga faktorer som styr.

Fokus på de äldsta deltagarna

Sedan tidigare vet man att övervikt, alkohol och rökning är faktorer som kan förkorta livslängden, i alla fall när det gäller de vanor man har i medelåldern. Forskningen kring äldres livsstil är dock inte lika omfångsrik. Man har inte tidigare vetat hur mycket goda livsvanor kan påverka livslängden för de som har fyllt 75 år till exempel. Detta ville man därför nu undersöka i den nya studien. Och det visade sig alltså att ett sunt levene även för äldre personer kan förlänga livet signifikant. Resultatet från studien är publicerad i British Medical Journal.

Omfattande studie

I studien ingick 1 800 personer i åldrarna 75 till 110 år och man följde dessa personer under åren 1987 till 2005. Forskarna noterade då ålder, kön, utbildning, yrke, livsstil, umgängesgrad samt fritidsaktiviteter.

Större sannolikhet för lång livslängd bland kvinnor

Det visade sig att sannolikheten att leva länge är större för kvinnor, de som är högutbildade, de som har en sund livsstil, de som har ett stort socialt nätverk och de som har många fritidsaktiviteter. Motion är något som påverkar livslängden markant, men även andra fritidsaktiviteter är viktiga för hälsan och livslängden. Dit hör exempelvis resor och bingospel.

Rökstopp och regelbunden motion ger många hälsofördelar

De som deltog i studien och som fortfarande var rökare även på ålderns höst dog i genomsnitt ett år tidigare än icke-rökarna. De som däremot hade slutat röka tidigare i livet hade ett liknande mönster som de som aldrig hade rökt. Det innebär att det aldrig är för sent att sluta röka för den som vill dra nytta av de positiva hälsoeffekterna. Även om man är riktigt gammal så ger ett rökstopp viktiga fördelar för hälsan. Likaså hade motion ett otroligt stort samband med lång livslängd. De personer som regelbundet till exempel simmade, promenerade eller gymnastiserade ökade sin livslängd med hela två år.

Stora skillnader mellan både kvinnor och män

De kvinnor som hade ett lågriskbeteende när det gällde hälsan levde i snitt fem år längre än de kvinnor som hade ett högriskbeteende. Bland männen var skillnaden ännu större – de män som hade ett lågriskbeteende levde i genomsnitt hela sex år längre än de män som hade ett högriskbeteende. Det intressanta var att även när man tittade på de personer som var riktigt gamla så syntes samma mönster. Skillnaden för de riktigt gamla personerna var fyra år beroende på om man hade ett lågriskbeteende eller ett högriskbeteende. Likaså gällde denna effekt även för de gamla personer som hade minst en kronisk sjukdom.

Enligt studien är det följande faktorer som krävs för att man ska kunna förlänga sitt liv:

  • Att ha minst en fritidsaktivitet
  • Leva ett rikt eller måttligt rikt socialt liv
  • Inte röka
  • Regelbundet utöva fysisk aktivitet
  • Undvika alkohol
  • Vara normalviktig snarare än överviktig

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar