Styrketräning förbättrar den vaskulära funktionen hos unga, svarta män

Sex veckors styrketräning kan avsevärt förbättra blodmarkörerna för hjärt- och kärlhälsan hos unga afroamerikanska män, berättar en grupp forskare i den vetenskapliga tidskriften the Journal of Human Hypertension.

Sjunkande nivåer hos afroamerikaner

I studien mätte forskarna de blodmarkörer som är associerade med inflammation, immunförsvaret eller med den omstrukturering av artärerna som normalt brukar uppstå efter en vävnadsskada, infektion eller någon annan typ av stress. Forskarna upptäckte att nivåerna av två av dessa markörer kraftigt sjönk hos afroamerikanska män – men inte hos kaukasiska män – efter sex veckor av styrketräning. Dessa resultat tyder på att motståndsträning, som exempelvis träning med vikter, är mer gynnsamt för unga afroamerikanska män än för kaukasiska män i samma ålder.

Högre frekvens av hjärt- och kärlsjukdomar

Studien genomfördes på the College of Applied Health Sciences på the University of Illinois i Chicago. Huvudforskare för studien var Bo Fernhall. I studien deltog 14 stycken afroamerikanska män och 18 stycken kaukasiska män. Innan studien undersöktes männen vad gäller exempelvis nuvarande BMI, nuvarande träningsnivå och ålder. Ingen av männen som deltog i studien hade tidigare tränat vare sig konditionsträning eller styrketräning. Sedan tidigare är det erkänt att afroamerikaner är kända för att ha en högre frekvens av hjärt- och kärlsjukdomar än vad kaukasier har. I synnerhet är risken för att drabbas av hypertoni, stroke och njursjukdomar mycket, mycket högre i den afroamerikanska delen av befolkningen. Många av dessa problem startar dessutom redan i låga åldrar.

Träning kan motverka livsstilssjukdomar senare i livet

Exempelvis så uppmärksammas högt blodtryck hos många afroamerikanska barn redan vid åtta till tio års ålder. Så det finns enligt forskarna definitivt något redan där som gör att den afroamerikanska befolkningen längre fram i livet enklare drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, stroke och liknande sjukdomar som man ofta benämner som livsstilssjukdomar. En tidigare studie som också leddes av Bo Fernhall kom fram till att styrketräning minskade nivåerna av C-reaktivt protein (CRP) i blodet hos just afroamerikanska män, men inte hos kaukasiska män. Detta protein är ett trovärdigt och tillförlitligt kännetecken för en systemisk infektion. Nivåerna av CRP ökar efter en skada eller en infektion och om man lider av exempelvis cancer eller hjärtsjukdom så brukar man dessutom ofta ha kroniskt förhöjda nivåer av detta protein.

Två viktiga blodmarkörer

Den nya studien har tittat på andra markörer som kan signalera problem i artärerna, till exempel MMP, som bidrar till att omstrukturera blodkärlen efter en skada eller infektion, liksom 8-isoprostane, en markör för oxidativ stress, som involverar kemiskt laddade joner eller molekyler som kallas för reaktiva syreradikaler. Under studien visade det sig att båda dessa markörer sjönk i nivå efter styrketräning hos afroamerikaner – men inte hos kaukasier. Forskarna berättar att de blev förvånade över att se att även startnivån av MMP-9 var lägre hos afroamerikanerna i studien än hos kaukasierna redan innan styrketräningsprogrammet påbörjades.

Ger annan effekt hos afroamerikaner än hos kaukasier

Det kan vara så att MMP-9 har en annan effekt på kärlsystemet hos afroamerikaner än hos kaukasier, menar forskarna. Men de vet egentligen inte varför det är så. Minskningen av MMP-9 korrelererade avsevärt med ökningen i muskelstyrka hos de afroamerikanska männen i studien. Forskarna menar att det är positivt att såväl MMP-9 som 8-isoprostane sjönk i nivå tack vare styrketräningen. Tidigare stydier har visat att uthållighetsträning och konditionsträning minskar såväl den oxidativa stressen som nivåerna med isoprostane i kroppen. Men ingen har ännu fokuserat på effekterna som styrketräning kan ge på dessa båda markörer. Att även styrketräning ger samma effekt kommer säkert som en positiv överraskning för de som inte tycker om att utöva konditionsträning.

Många hälsofördelar med träningen

Forskarna påpekar att de nu har ett svar till de afroamerikanska män som frågar sig varför de ska träna: Om du inte gillar konditionsträning, om du inte gillar att springa på ett löpband, om du inte kan spela basket eller inte tycker att du är bra på det, då kan du istället lyfta vikter och på så sätt förbättra din hälsa, i synnerhet när det gäller högt blodtryck, vilket ofta figurerar i släkten eller familjen och ger ökade risker att själv drabbas. Om du bara vill styrketräna, och du gör det på regelbunden basis, så räcker det att göra det för att förbättra din vaskulära funktion. På så sätt kan du dra nytta av träningens hälsofördelar samtidigt som du gör något du tycker om, istället för att tvinga dig till en träningsform som du inte gillar, bara för att den skulle vara mer nyttig.

Motion bra komplement till annan sjukdomsbehandling

Det övergripande målet för forskarna med tanke på studien var att utforska möjligheten till användning av motion som ett komplement till annan behandling för olika slags sjukdomar. Samtidigt förväntades forskarna kunna hitta bevis om varför motion är så bra, inte minst för barn och ungdomar, och dessutom ville de kunna skapa tydliga riktlinjer när det gäller exempelvis styrketräning och dess hälsofördelar. Studien har till viss del finansierats genom National Institutes of Health och av American Heart Association.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar