Sena sovvanor och långvarig sömnbrist kan leda till viktökning

En ny studie visar att vuxna som i övrigt är friska, men som har sena sovvanor och kronisk sömnbrist kan vara mer benägna att öka i vikt på grund av ökad kalorikonsumtion under dygnets sena timmar.

Personer med sömnbrist gick upp i vikt

I den hittills största och bredaste studien om sömnvanor visar resultaten att de personer sov minst gick upp mer i vikt än de som hade mer hälsosamma sömnvanor. I studien, som är genomförd av University of Pennsylvania, fick en grupp försökspersoner sova enbart mellan klockan 04:00 och 08:00 och man jämförde dessa med en kontrollgrupp som fick spendera tid i sängen mellan klockan 22:00 och 08:00. När man analyserade resultatet från studien såg forskargruppen att de personer som hade sömnrestriktioner och sov mindre än de skulle behöva göra, var mer benägna att öka i vikt än kontrollgruppen.

De som sov lite åt mer

Forskarteamet upptäckte också en total ökning av kaloriintaget hos personerna med sömnrestriktioner, vilket troligen beror på att man tenderar att äta fler måltider per dygn när man är vaken fler timmar per dygn. Dessutom såg forskarna att andelen kalorier som kom från fett var betydligt högre under de sena timmarna än vid andra tidpunkter under dygnet.

Förvånade över studiens resultat

– Även om tidigare epidemiologiska studier har visat på ett samband mellan lite sömn och viktökning/övervikt, så blev vi förvånade över studiens resultat, att vi kunde observera en så tydlig viktökning under denna laboratoriestudie, berättar studiens huvudförfattare Andrea Spaeth som är doktorand vid psykologiinstitutionen vid the University of Pennsylvania i Philadelphia.

Studiens genomförande

Den nya studien om sömnvanor, som kommer att publiceras i julinumret av tidskriften SLEEP, genomfördes i the Sleep and Chronobiology Laboratory vid universitetssjukhuset i Pennsylvania. I studien deltog totalt 225 friska, icke överviktiga personer i åldrarna 22 till 50 år. Dessa försökspersoner delades slumpmässigt in i två grupper, där den ena gruppen fick delta i sömnprogrammet med sömnrestriktioner som motsvarar en extrem sömnbrist, och den andra gruppen utgjorde en kontrollgrupp. Totalt tillbringade försökspersonerna upp till 18 dagar i laboratoriet.

Fri tillgång till mat men ingen träning

Under studiens genomförande serverades måltider på schemalagda tider och det fanns också hela tiden mat fritt tillgängligt i köket för de deltagare som ville äta på andra tider på dygnet. Deltagarna var fria att röra på sig som de ville, men de fick inte träna. De kunde exempelvis titta på TV, läsa, spela dataspel eller ägna sig åt andra typer av stillasittande aktiviteter.

Skillnader i ras och kön

Studien visade också att under perioder med sömnbrist var männen mer benägna att gå upp i vikt än kvinnorna. Likaså gick afroamerikaner upp mer i vikt än kaukasier.

– Bland personer som lider av sömnbrist, visar studien att det finns betydande skillnader när det gäller viktökning mellan dels kön och dels ras. Afroamerikaner, som löper större risk för övervikt och är mer benägna att sova färre timmar per dygn, kan vara mer mottagliga för viktökning som svar på sömnbristen, säger Andrea Spaeth. Framtida studier bör därför fokusera på att identifiera de beteendemässiga och fysiologiska mekanismer som ligger bakom denna ökade sårbarhet.

Övervikt riskfaktor för obstruktiv sömnapné

Sambandet mellan sömn och vikt är alltså starkt. Man kan också se andra kopplingar mellan sömn och vikt, vilket också kan påverka den generella hälsan och livskvaliteten. Exempelvis så tyder rapporter från the American Academy of Sleep Medicine på att viktökning är en riskfaktor för obstruktiv sömnapné, OSA, vilket är en vanlig sömnsjukdom som har stor påverkan på såväl hälsan som på livskvaliteten. Risken för att drabbas av OSA ökar i takt med att man ökar i vikt och hos personer som lider av fetma är förekomsten av OSA extremt hög. Om man däremot går ner i vikt minskar snabbt risken för att drabbas av sömnapné. Alla som har upplevt en nylig viktuppgång och har symptom på OSA, så som hög och frekvent snarkning, bör uppsöka en läkare med kompetens inom sömnmedicin, enligt the American Academy of Sleep Medicine.

Personer med sömnbrist förbränner fler kalorier – men äter också betydligt mer

I mars 2013 publicerades en studie från the University of Colorado Bolder i tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Där fastslog forskarteamet att även fast personer med sömnbrist visserligen förbränner mer kalorier än personer som sover mer, så äter personerna med sömnbrist också fler kalorier än de som sover mer och i slutändan så går de också upp mer i vikt än de som har mer hälsosamma sömnvanor. I studien kunde man konstatera att personer som lider av sömnbrist förbränner mer kalorier än personer som sover mer, antagligen för att de är uppe och rör på sig istället för att ligga ner och sova. Men de äter också mer i och med att de är vakna mer. Och deras extra kalorikonsumtion är större än de extra kalorier som de förbränner genom att vara vakna längre. Även denna studie tyder alltså på en koppling mellan sömnbrist och ökad vikt.

Kenneth Wright som är en av forskarna bakom studien förklarar att det inte bara är just sömnbristen som orsakar viktuppgång utan snarare handlar det om att när folk sover mindre så äter de mer.

– Jag tror inte att extra sömn i sig själv skulle kunna leda till någon viktminskning. Men däremot tror jag att mer sömn kan hjälpa viktminskningen. Om man kan införliva hälsosamma sömnvanor i viktminskningsprogram så tror jag att studiernas resultat kommer att kunna hjälpa människor att få och behålla en mer hälsosam vikt.

Flera orsaker till viktökning vid för lite sömn

Även andra studier visar på sambandet mellan att få ordning på sina sömnvanor och samtidigt gå ner i vikt. Enligt en studie från the Case Western Reserve University i Cleveland bör man sova minst sju timmar i sträck för att minska eller behålla vikten. Sover man mindre än så är risken stor att man går upp i vikt eller står stilla i sin övervikt. I denna studie har professorn Sanjay R Patel sammanställt mängder av studier kring sömn och vikt och det hon kommit fram till var att vikten ökar när sovtimmarna minskar. Enligt studierna är framförallt kvinnor extra drabbade. Enligt Sanjay R Patel finns det flera olika orsaker till varför man går upp i vikt när man samtdiigt snålar in på sömnen. Dels så blir man hungrigare – sömnbristen leder till att de hormoner som styr hunger- och mättnadskänslorna kommer i obalans. Sover man dåligt så blir suget efter fet mat och snabba kolhydrater större. Dels så har man mer tid på sig att stoppa i sig tomma kalorier när man är vaken jämfört med om man sover. Dels så kan man känna sig stressad när man lider av sömnbrist och stress skapar stresshormoner, vilka i sin tur gör att kroppen samlat på sig fett. Dels så innebär det sällan att man gör av med så mycket fler kalorier bara för att man är uppe längre. Enligt studien är det främst de stillasittande aktiviteterna, så som tevetittande, läsning och surfande på nätet som man ägnar sig åt när man inte kan sova. Ingen större skillnad i kaloriförbrukning jämfört med att ligga stilla i sängen alltså.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar