Risken att drabbas av graviditetsdiabetes minskar inte med träning

En ny klinisk studie visar att gravida kvinnor som tränade regelbundet under den andra halvan av graviditeten inte förbättrade risken att drabbas av graviditetsrelaterad diabetes.

Tolv veckor långt träningsprogram

Det är norska forskare som genomfört en studie där 855 gravida kvinnor deltog. Hälften av kvinnorna fick delta i ett träningsprogram med tre träningstillfällen i veckan och resterande kvinnor fick nöja sig med de sedvanliga graviditetskontrollerna. De kvinnor som delades in i den tränande gruppen fick delta i ett timlångt pass en gång i veckan under 12 veckor. Den träning som utfördes var lågintensiv träning, som aerobics, samt stretching och styrketräning. De erhöll också ett träningsprogram som skulle utföras i hemmet två gånger i veckan.

Träning gav ingen större effekt på risken för graviditetsdiabetes

Kvinnorna som deltog i studien befann sig i 18:e till 22:a graviditetsveckan. Det visade sig när studien var slut att de tränande kvinnorna inte hade någon lägre risk att drabbas av graviditetsdiabetes. Vid den tredje trimestern så var det sju procent av kvinnorna i den tränande gruppen som hade diagnostiserats med graviditetsdiabetes, medan det var sex procent av kvinnorna i den grupp som inte tränade som blev diagnostiserad med sjukdomen.

Studiens resultat förvånande

Studien genomfördes vid Norwegian University of Science and Technology i Trondheim och den är publicerad i Obstetrics & Gynecology. Forskarna var förvånade över studiens resultat. Träning anses ju annars vara ett mycket bra sätt för att förebygga och även behandla typ 2 diabetes, vilket är den vanligaste formen av diabetes som oftast debuterar kring medelåldern eller tidigare än så. Därför trodde man att även kvinnor som riskerade att drabbas av graviditetsdiabetes skulle kunna må bättre av träning och att träningen kanske även skulle kunna minska riskerna för att drabbas av den graviditetsrelaterade diabetessjukdomen. Men forskarna påpekar att det kanske helt enkelt inte är så att träning har samma effekt på graviditetsdiabetes som det har på typ 2 diabetes.

Träning ger många hälsofördelar hos gravida

Men även om denna studie visade att träning inte minskade riskerna för graviditetsdiabetes bland de kvinnor som deltog i studien, så poängterar forskarna ändå att det är många fördelar med träning för gravdida kvinnor. Dels så ger träningen många hälsofördelar rent allmänt, men dels så gör träningen också att man har lättare att hålla vikten inom de rekommenderade nivåerna under graviditeten.

Graviditetsdiabetes är en utspridd sjukdom

Det är omkring 14 procent av alla gravida kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes, vars främsta symptom är att blodsockernivåerna är för högt. Tillståndet försvinner efter förlossningen, men det ökar risken för att drabbas av andra graviditetskomplikationer, som att få ett extremt stort barn, vilken i sin tur kan göra att kejsarsnitt krävs. Kvinnor med graviditetsdiabetes har också en ökad risk för att drabbas av typ 2 diabetes senare i livet.

Okänd anledning till låga effekter av träning

Träning kan som sagt minska risken för att en person drabbas av typ 2 diabetes. Men enligt studien så minskar inte träning risken för att drabbas av graviditetsdiabetes. Anledningen till varför träning inte är så effektiv på graviditetsdiabetes är dock okänd. Gynekologer påpekar dock att man inte ska stirra sig blind på studiens resultat och tro att det innebär att träning inte är bra för gravida kvinnor eller att träning skulle vara meningslöst för gravida. Även om träningen inte ger effekt på just risken att drabbas av graviditetsdiabetes så ger träningen så många andra positiva effekter som är bra för gravida kvinnor.

Svårt för gravida att hålla fast vid träningsprogram

Vid studiens slut upptäckte man att endast 55 procent av de gravida kvinnorna i träningsgruppen hade hållit fast vid träningsprogrammet och tränat tre gånger i veckan under de 12 veckorna som träningsprogrammet fastslog. Kanske var det detta som gjorde att studiens resultat visade att träning inte gav någon effekt på risken att drabbas av graviditetsdiabetes. Forskarna menar att studien också pekar på en annan intressant faktor, nämligen den att det är svårt att få gravida kvinnor att träna regelbundet, precis lika svårt som det är att få vanliga människor att träna. Bland de deltagande kvinnorna i studien så var det bara 13 procent av kvinnorna som tränade på en medelintensiv eller högintensiv nivå tre gånger i veckan när de började i studien. Och det var just det antal träningar som man ville få resterande av deltagarna att utföra. Forskarna tror nu att det kan ha varit att begära lite för mycket av deltagarna. Om man inte tränade regelbundet före graviditeten så kan det kännas som ett alltför stort kliv att börja träna regelbundet hela tre gånger i veckan under 12 veckor av graviditeten. Det rekommenderas att friska gravida kvinnor ska försöka vara aktiva med medelintensiv motion som promenader, minst 30 minuter om dagen under de flesta dagar i veckan.

Träning under graviditeten bör påbörjas tidigare

Forskarna hävdar att resultaten av studien visar att det fortfarande finns många obesvarade frågor kring graviditetsdiabetes och förebyggande av sjukdomen. Inför kommande studier föreslår därför forskarna bland annat att man ska börja träningsprogrammet redan tidigare i graviditeten. Troligen är det lite för sent för de gravida kvinnorna att påbörja träningen under den andra trimestern. Kanske skulle träning redan före graviditeten samt under den första trimestern också kunna ge effekt på riskerna för att drabbas av graviditetsdiabetes. Forskarna menar också att det säkert skulle bli andra resultat av studien ifall man skulle fokusera på överviktiga gravida kvinnor – de kvinnor som deltog i denna studie var normalviktiga och de hade också en relativt låg risk för graviditetsdiabetes rent generellt redan när de började delta i studien.

Källa:

Regular Exercise During Pregnancy to Prevent Gestational Diabetes: A Randomized Controlled Trial, Obstetrics & Gynecology: January 2012 – Volume 119 – Issue 1 – p 29–36

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar