Risk för åderförkalkning minskar tack vare motion

Stela  är något som i förlängningen kan leda till åderförkalkning. Det är vanligt hos vuxna, men bör inte alls förekomma hos barn. Trots det så finns det hos barn och tonåringar som är överviktiga eller feta. Dessutom är det något som ökar i takt med att allt fler barn blir överviktiga i tidig ålder.

Ny metod för att studera blodkärl

Forskare från Medical College of Georgia har nu funnit en metod där de kunnat studera blodkärlen hos överviktiga barn jämfört med hos aktiva barn. Genom ultraljudsmätning fann forskargruppen att de barn som hade högre BMI, mer kroppsfett och mindre uthållighet hade styvare blodkärl jämfört med de barn som var aktivare, smalare och piggare. Att ha funnit en metod där man kan studera blodkärlen hos överviktiga är bra på många sätt. Genom att identifiera de barn som visar tidiga tecken på stela blodkärl, vilket i förlängningen leder till åderförkalkning, kan man mycket snabbare sätta in förebyggande åtgärder.

Aktiva vs stillasittande barn

I studien deltog barn mellan 8 och 11 år. Hälften var helt stillasittande efter skoltid, medan den andra hälften var mer aktiva då de redan före studien levde ett aktivt liv även efter skoltid, exempelvis deltog i någon idrott, lekte bollekar, hoppade studsmatta eller rep och så vidare.

Motion minskar risken för åderförkalkning

Under studien fick samtliga barn träna konditionsträning under 20 till 40 minuter per dag och forskargruppen upptäckte att redan efter 12 veckor visade barnen en förbättring på nästan alla riskområden. Forskarna konstaterade att motion minskar såväl inflammation, BMI och insulinnivåer som det viscerala fettet som är en typ av fett som ligger mellan kroppsorganen hos överviktiga. Motionen kunde alltså minska risken för stela blodkärl, vilket i sin tur minskar risken för åderförkalkning.

Motion förebygger även andra sjukdomar

En av de forskare som ligger bakom studien är Dr Cathrine L Davis. Hon har sedan tidigare också funnit bevis för att regelbunden motion minskar de metabola risker som är förknippade med hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Just nu arbetar hon med att använda ultraljudsteknik för att mäta leverfibros i syfte att se om motion även kan få levercirros (fettlever) att stoppas eller läkas. Levercirros är en sjukdom som drabbar omkring 40 procent av överviktiga barn. Det är en sjukdom som från början är helt symptomfri, men som på sikt ökar risken för inflammation och ärrbildning, vilket i sin tur orsakar leverskador och andra problem som också är relaterade till åderförkalkning.

Källa:

http://news.georgiahealth.edu/archives/1760

http://news.georgiahealth.edu/archives/1942

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar