Regelbunden styrketräning minskar diabetesrisk

En ny studie har fastställt att män som styrketränar regelbundet kan minska risken för diabetes typ 2 med upp till 34 procent. Endast 30 minuters styrketräning per dag, fem dagar i veckan krävs för att minska risken så pass mycket. Om de dessutom kombinerade sin styrketräning med aerob träning, som promenader eller löpning, visade det sig att de kan minska sin diabetesrisk med upp till 59 procent!

Första studien i sitt slag

Studien är den första som har undersökt betydelsen av styrketräning för att förebygga diabetes typ 2. Tidigare studier har konstaterat att aerob träning varit av stor betydelse för att förebygga diabetes. Men det finns en hel del människor som har svårt att delta i eller hålla fast vid aerob träning. Den nya studien innebär ett genombrott eftersom de nya resultaten tyder på att styrketräning i stor utsträckning kan fungera som ett alternativ till den aeroba träningen i syfte att minska risken för och förebygga typ 2 diabetes. Det innebär också en större chans för de personer som ligger i riskzonen för att utveckla diabetes och som vill minska risken att drabbas att kunna hitta en träningsform de tycker om.

Omfattande studie

Forskarna baserade sin studie på underlag från 32 002 män som följts under åren 1990 till 2008. I studien undersöktes bland annat träningstyp, träningsnivå, övrig fysisk aktivitet, stillasittande, tevetittande, alkohol- och kaffeintag, rökning, etnicitet, eventuell diabetes i släkten och ett stort antal kostfaktorer. Av de cirka 32 000 männen som deltog i studien var det närmare 2 300 män som utvecklade diabetes typ 2 under de 18 år som studien genomfördes på. Studien genomfördes av forskare från Harvard School of Public Health och Syddansk Universitet.

Även en mindre mängd styrketräning minskar diabetesrisken

När forskarna genomförde sin studie kategoriserade de männen som deltog i studien utifrån hur mycket styrketräning de utförde per vecka. Det visade sig att de män som tränade styrketräning under minst 150 minuter per vecka minskade sin risk för diabetes typ 2 med 34 procent jämfört med de män som inte tränade styrketräning alls. De män som tränade styrketräning mindre än en timme i veckan minskade sin risk för typ 2 diabetes med 22 procent. Studiens resultat visade alltså att även en mindre mängd styrketräning kan minska risken för att drabbas av typ 2 diabetes.

Kombination med aerob träning gav bäst effekt

De män som enbart utövade aerob träning under minst 150 minuter i veckan minskade sin diabetes typ 2 risk med 52 procent jämfört med de män som inte tränade alls. De män som tränade aerob träning under mindre än en timme i veckan minskade sin risk för diabetes typ 2 med 7 procent. Det visade sig dock att de män som kombinerade både styrketräning och aerob träning fick den allra bästa effekten. Bland de män som tränade minst 150 minuters styrketräning per vecka och minst 150 minuters aerob träning per vecka sjönk risken för diabetes typ 2 med hela 59 procent.

Diabetes typ 2 stort folkhälsoproblem

Typ 2 diabetes är ett stort folkhälsoproblem och dessutom är det en sjukdom som stadigt ökar i hela världen. Man uppskattar att det är omkring 346 miljoner människor i hela världen som är drabbade av diabetes typ 2 idag. Men det är en siffra som troligen kommer att öka markant under de kommande åren. WHO, World Health Organization, uppskattar exempelvis att antalet diabetesrelaterade dödsfall kommer att fördubblas under åren 2005 till 2030.

Källa:

Anders Grøntved et al. A Prospective Study of Weight Training and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Men. Archives of Internal Medicine. DOI:10.1001/archinternmed.2012.3138

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar