Motion är ingen snabblösning mot sömnlöshet

Det är vanligt att läkare och annan hälsopersonal föreslår motion som ett botemedel mot sömnlöshet. Men att spendera 45 minuter på ett löpband en dag kommer inte att leda till en bättre sömn samma natt, detta enligt ny forskning från Northwestern Medicine.

Motion och sömn är en långsiktig relation

– Om du lider av sömnlöshet så kommer du inte att motionera dig själv omedelbart till sömns, berättar studiens huvudförfattare Kelly Glazer Baron, som är klinisk psykolog och chef för the Behavioral Sleep Program vid Northwestern University Feinberg School of Medicine. Vidare säger hon att man ska se på sömn och motion som en långsiktig relation. Man måste helt enkelt hålla fast vid det och inte ge upp.

Första långsiktiga studien på personer med sömnsvårigheter

Detta är den första långsiktiga studien som visar att motion under dagen inte leder till förbättrad sömn samma natt hos de personer som redan har sömnsvårigheter. De flesta av de tidigare studier som genomförts när det gäller kopplingen mellan sömn och motion har använt sig av friska försökspersoner för att påvisa de dagliga effekterna av motion och sömn.

Motionerar mindre när man sovit dåligt

Den nya studien visar också att man tenderar att motionera mindre på de dagar som följer efter de nätter som man sovit dåligt.

– Att sova dåligt påverkar inte ens kondition eller träningskapacitet, men däremot förändrar dålig sömn många människors uppfattning av sitt mående. De känner sig helt enkelt mer utmattade efter att ha sovit dåligt, säger Kelly Glazer Baron.

Motion och sömn påverkar varandra i båda riktningarna

Studien kommer att publiceras den 15 augusti i Journal of Clinical Sleep Medicine. Kelly Glazer Baron har genomfört studien tillsammans med Kathryn Reid som är forskningsassistent och professor i neurologi vid Feinberg samt Phyllis Zee som också är professor i neurologi vid Feinberg samt chef över the Sleep Disorders Center vid Northwestern Memorial Hospital.

– Vår nya studie visar att motion och sömn påverkar varandra i båda riktningarna – regelbunden, långsiktig motion är bra för sömnen, men dålig sömn kan också leda till att man motionerar. Så i slutändan – att sova bra överträffar allt annat när det gäller hälsan, säger Phyllis Zee.

Ville studera varför inte motion hjälpte omedelbart

Kelly Glazer Baron beslöt sig för att analysera den dagliga effekten av motion efter att ha hört flertalet av sina patienter som lider av sömnlöshet klaga över att den motion som hon rekommenderade dem inte omedelbart hjälpte dem.

– De kunde komma till mig och berätta att ”jag tränade så hårt igår och kunde ändå inte alls somna”, säger Kelly Glazer Baron. Det rådande tankesättet är att motion förbättrar sömnen, men jag började fundera över att det kanske inte är så enkelt för de personer som redan lider av sömnlöshet.

Varför tar det sådan tid för motion att påverka sömnen?

– Patienter som lider av sömnlöshet har en förhöjd nivå av hjärnaktivitet och det tar tid att återupprätta en mer normal nivå som kan underlätta för sömn, berättar Phyllis Zee. Det finns mediciner som snabbt kan göra inverkan på sömnen. Men motion är troligen ett betydligt mer hälsosamt sätt att förbättra sömnen på eftersom det kan lösa det underliggande problemet.

Äldre kvinnor har högst förekomst av sömnlöshet

Deltagarna i studien var äldre kvinnor, en målgrupp som har den högsta förekomsten av sömnlöshet. Motion är en optimal strategi för att främja sömnen hos den äldre befolkningen, eftersom läkemedel kan orsaka försämrat minne och ge andra negativa biverkningar, inte minst hos äldre.

Inga belägg för några skillnader mellan kvinnor och män

Kelly Glazer Baron tror att resultaten från studien också gäller för män eftersom det inte finns några belägg för skillnader i olika beteendemässiga behandlingsalternativ när det gäller sömnlöshet.

Under studiens gång genomförde Kelly Glazer Baron en analys av data från en klinisk prövning från år 2010 (som var genomförd av samma forskargrupp). Dessa data visade att konditionsträning kunde förbättra sömnen, humöret och livskraften hos studiens försökspersoner under en 16 veckor lång försöksperiod. Studiens deltagare bestod av medelålders och äldre kvinnor . Kelly Glazer Baron och hennes forskarkollegor studerade den dagliga sömnen hos totalt 11 kvinnor i åldrarna 57 till 70 år.

Måste vara ihärdig när det gäller motion

Det viktigaste budskapet som studien gav är att personer med sömnstörningar måste vara envisa när det gäller motion.

– Folk måste inse att även om de inte alls har lust att träna så är det dags att de ändå tar sig i kragen och beger sig ut i motionsspåret eller till gymmet, säger Kelly Glazer Baron. Hon föreslår att man ska skriva en lapp och sätta upp på spegeln med texten Just Do It. Motion kommer att bidra till en bättre sömn i det långa loppet och därför är det helt klart värt ansträngningarna.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar