Motion är bästa medicinen mot Alzheimers

Ny forskning från the University of Maryland School of Public Health visar att träning kan förbättra den kognitiva funktionen hos de personer som ligger i riskzonen för att drabbas av Alzheimers. Detta gör det genom att förbättra effektiviteten i den del av hjärnaktiviteten som är förknippad med minnet.

Stor rädsla för att drabbas av demens

Minnesförlust som leder till Alzheimers är en av de största farhågorna bland äldre amerikaner. Detta har tidigare studier visat och troligen ser det likadant ut hos äldre svenskar. Viss minneslust är förvisso helt normalt och det är också något som man kan förvänta sig med åldrandet. En diagnos av MCI däremot, vilket står för Mild Cognitive Impairment, räknas som ett förstadium till demens och  tyder på en mer omfattande minnesförlust. Det tyder också på en ökad risk för att drabbas av Alzheimers, vilket är en sjukdom utan botemedel.

Nytt hopp till de som lider av minnesproblem

Huvudansvarig för studien är Dr J Carson Smith, som är biträdande professor vid the Department of Kinesiology. Resultaten från studien ger nytt hopp till de som har diagnosticerats med MCI. Det är också den första studien där äldre personer med MCI, i genomsnitt 78 år, visades få positiva effekter av att utföra ett träningsprogram. Det hjälpte inte bara att förbättra deras minnen, utan också hjärnfunktionen, vilken mättes genom fMRI. Resultatet från studien är publicerade i the Journal of Alzheimer’s Disease.

Förbättrade hjärnans effektivitet

– Vi upptäckte att efter att ha deltagit i ett måttligt träningsprogram under 12 veckor, förbättrades deltagarnas neurala effektivitet avsevärt. I princip, kan man säga att de började använda sig av färre neurala resurser för att genomföra samma typer av minnesuppgifter som de gjort tidigare, berättar Dr Smith. – Ingen studie har någonsin visat att ett läkemedel kan göra samma sak som vi visade är möjligt genom motion, fortsätter han.

Den rekommenderade dagliga aktiviteten: bra för kroppen – bra för hjärnan

I studien deltog två grupper av fysiskt inaktiva äldre vuxna personer, i åldrar mellan 60 och 88 år. Den ena gruppen bestod av helt friska individer. Den andra gruppen inkluderade äldre vuxna med diagnosen MCI. Båda grupperna startade igång ett 12 veckor långt träningsprogram som fokuserade främst på vanlig gång på löpband. Träningsprogrammet övervakades och stöttades av en personlig tränare. Båda grupperna hade förbättrat sin kondition med ungefär tio procent vid slutet av studien. Mer intressant, visade det sig att båda grupperna också hade förbättrat sin minnesprestanda. De visade ökad neural effektivitet när de fördjupade sig i minneskrävande aktiviteter.

Inte så mycket motion som krävs för att nå resultat

De goda nyheterna är att resultaten uppnåtts med bara så mycket motion som de statliga riktlinjerna förespråkar av fysisk aktivitet för äldre vuxna. Dessa riktlinjer kräver en måttlig intensitet på motionen, dvs en fysisk aktivitet som ökar pulsen och gör att man svettas, men inte mer ansträngande än så. Man ska alltså kunna föra en konversation under tiden man tränar. Tanken är att man ska kunna träna de flesta dagar i veckan med en totalmängd på 150 minuter i veckan.

Motionens påverkan på hjärnan och minnet

Ett av de första symptomen på Alzheimers sjukdom är oförmågan att komma ihåg bekanta namn. Dr Smith och hans kollegor bad deltagarna att identifiera olika kända namn under studiens gång. Deras hjärnaktivitet mättes när de korrekt lyckades erinra sig ett namn. Frank Sinatra och andra kändisar från 30- och 40-talet, som borde vara välkända för de vuxna äldre, var namn som användes. Denna uppgift gav forskarna möjlighet att se vad som händer i hjärnan när det finns en bra prestanda hos minnesfunktionen i hjärnan.

Betydande förändring

Tester och avbildning av hjärnan utfördes både före och efter det 12 veckor långa träningsprogram som deltagarna utförde. Bilderna på hjärnan efter träningsprogrammet visade en minskning av intensiteten i hjärnans aktivering i elva områden av hjärnan under tiden som deltagarna lyckats identifiera kända namn. De områden i hjärnan som hade en förbättrad effektivitet motsvarade de områden som deltar i patologin hos Alzheimers sjukdom. Dessa är exempelvis tinningloben, precuneus området, samt parahippocampus vindlingen.

Motion också effektivt för att förbättra ordminnet

Träningsprogrammet visade sig också vara effektivt för att förbättra ordminnet via en lista med olika lärande uppgifter. En person får läsa en lista med 15 ord och får därefter frågan att upprepa så många av dess ord om möjligt under fem försök. Därefter blev de distraherande och fick snabbt en ny lista med helt andra ord på. Dr Smith förklarar att människor med MCI är på väg mot en mycket kraftig nedgång i minnesfunktionen. Att få en möjlighet att kunna förbättra deras minne är ett väldigt stort steg i rätt riktigt.

Motion kan minska behovet av överaktivering i hjärnan

De resultat som Smith och hans kollegor uppnådde, kan minska behovet av att överaktivera hjärnan när den inte ska försöka komma ihåg saker och ting. Detta är banbrytande nyheter för de som söker efter någonting som kan bevara deras hjärn- och minnesfunktion.

Större studie planeras

Dr Smith planerar nu för en större studie som skulle involvera fler studiedeltagare, inklusive de som är friska, men har en större genetisk risk för att drabbas av Alzheimers. Han vill följa dessa deltagare under en längre tid med vardagsträning för att kunna jämföra motion med andra behandlingar och förebyggande aktiviteter. Dr Smith och hans forskningsteam hoppas att de kan lära sig mer om vilken effekt som motion kan ge på hjärnans funktion. De vill också se på vilket sätt motion kan fördröja insjuknandet eller fortskridandet av Alzheimers sjukdom.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar