Möjligt att drabbas av abstinenssymptom när man startar en diet

I en studie har det visat sig att det är möjligt att man kan drabbas av symptom liknande de symptom som uppstår vid drogavvänjning när man startar en diet.

Kemiska förändringar i hjärnan orsakat av feta och söta livsmedel

Redan innan man drabbas av fetma så kan feta och söta livsmedel orsaka kemiska förändringar i hjärnan, vilket innebär att när man senare börjar på en diet så kan det kännas ungefär som om man går igenom en drogavvänjning. Detta enligt en studie som har genomförts vid the University of Montreal´s Faculty of Medicine och det närstående CRCHUM Hospital Research Centre. Ledande forskare under studien var Dr Stephanie Fulton.

Annan neurokemi efter att ha ätit fettrik och söt kost

Genom att studera möss som har hjärnor som på många sätt liknar våra hjärnor, så har forskargruppen upptäckt att neurokemin hos de möss som utfordrats med en fettrik och söt kost var annorlunda än hos de möss som matats med en hälsosam kost. Kemikalierna och den kemiska sammansättningen i hjärnan som ändrades av kosten är associerade med bland annat depression. Om man gör ytterligare förändringar i sin kost, exempelvis påbörjar en diet, så kan det därför skapa såväl abstinensbesvär som en större känslighet för stressande situationer i livet. Dessutom kan man också skapa en ond cirkel av dålig kosthållning eftersom man ser att man mår dåligt på grund av den mat som egentligen borde vara nyttig.

 

Möss gavs fettsnål respektive fettrik kost

Forskningsteamet matade en grupp möss med en fettsnål kost och en annan grupp möss fick en fettrik kost. Detta skedde under sex veckor och under tiden övervakade man hur de olika kosthållningarna påverkade hur djuren betedde sig. I den fettsnåla dieten var fettmängden 11 procent och i den fettrika dieten utgjorde fettet hela 58 procent. Det innebar att midjemåttet hos mössen som fick den fettrika dieten ökade med 11 procent, men de räknades ändå inte som feta. Forskarna använde sig också av en mängd olika vetenskapligt validerade metoder för att fastställa sambandet mellan att belöna mössen med mat och hur detta påverkade mössens beteende och känslor. Forskarna tittade också på mössens hjärnor för att se hur dessa förändrades beroende på kosthållning.

Mössen drabbades av ångest

Det visade sig att de möss som utfodrades med en fettrik diet snabbt visade tecken på ångest och ängslighet. Exempelvis började de undvika öppna ytor. Det som var mest fascinerande var dock att deras hjärnor hade ändrats under studiens genomförande. En av de molekyler i hjärnan som forskarna tittade närmare på var dopamin. Dopamin gör det möjligt för hjärnan att belöna oss med goda känslor, vilket i sin tur uppmuntrar oss att lära oss beteenden som ger dessa belöningar och även att fortsätta hålla fast vid de beteenden som ger gott resultat.

Negativa hälsoeffekter redan innan man utvecklar fetma

Denna kemikalie är densamma hos människor som hos möss och andra djur. En annan molekyl som forskarna studerade var CREB, en molekyl som styr aktiveringen av de gener som är involverade i hjärnans funktion, till exempel de som orsakar produktionen av dopamin. Det bidrar i sin tur till att minnet skapas. I studien visade det sig att CREB är mycket mer aktivt i hjärnan hos de möss som gavs en kost med högre fetthalt. Dessa möss hade också högre nivåer av corticosterone, som är ett hormon som associeras med stress. Detta kan förklara både varför mössen faller in i en depression och varför de får en negativ beteendecykel. Det intressanta är att allt detta inträffar redan innan mössen går upp så mycket i vikt så att de betecknas som feta. Det är alltså inte vikten i sig som orsakar allt detta utan enbart kosthållningen.

Intressanta och användbara resultat

Resultaten från studien utmanar vår förståelse av sambandet mellan kost, kropp och sinne. De ger också oss något att tänka på när det gäller hur vi kan stötta de människor som vill gå ner i vikt och sträva efter goda matvanor oavsett deras nuvarande vikt. Resultaten från studien liknar också de upptäckter som gjorts vid en tidigare studie, där det visade sig att en kost med ett högt innehåll av mättat fett och raffinerat socker inte bara kan leda människor till fetma, utan också skapa en förändring i deras hjärnor, vilket i sin tur kan göra att de vill äta mer.

Vill ta reda på orsakerna till fetma

Studien publicerades nyligen i the International Journal of Obesity. Forskningen finansierades av the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, the Canadian Diabetes Association och the Canada Foundation for Innovation. Fulton och hennes medarbetare ingår I ett forskningsnätverk som arbetar tillsammans för att försöka förstå de biologiska orsakerna till fetma och dess relaterade sjukdomar, så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, diabetes, vissa cancerformer samt förstås depression.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar