Fördel: Personlig tränare

Volleyboll är en sport som ständigt växer i antal aktiva spelare, både på amatör- och elitnivå. Samtidigt är volleyboll en relativt skadedrabbad sport där främst spelare på elitnivå i genomsnitt drar på sig en mer eller mindre allvarlig skada per säsong, framkommer det i en nyligen publicerad avhandling från Sahlgrenska akademin. Men skadorna har inte uppkommit under volleybollmatcher eller spelträning utan med största säkerhet på grund av styrketräning utan tillgång till personlig tränare.

Avhandlingen är baserad på en enkätundersökning som genomförts bland Sveriges samtliga elitlag inom volleyboll. Alla aktiva elitspelare fick möjlighet att svara på frågorna som ställdes och lite styvt 150 av dessa skickade in sina svar. Det bör tilläggas att enkäten skickades ut till spelarna när volleybollsäsongen nästan var avslutad.

Resultatet från undersökningen var ganska intressant och visade att hälften av spelarna hade drabbats av en eller flera skador under säsongen. Den skadeförebyggande styrketräning som rekommenderas för alla volleybollpelare på elitnivå hade i princip samtliga svarande deltagit i på ett eller annat sätt. Dock var det många som helt eller delvis struntade i att utnyttja fördelen med att ha en personlig tränare tillhands i samband med styrketräningen. Detta är ett faktum som förvånar sjukgymnasten Sofia Augustsson som har skrivit avhandlingen.

Ja, alla vet att träningen fungerar betydligt bättre om en utbildad tränare eller en sjukgymnast tar fram ett individuellt program och är närvarande under passet, säger hon.

Fördelar med övervakad styrketräning
Det märkliga är att avhandlingen klart och tydligt visar att styrketräning som genomförs under närvaro av en personlig tränare ökar spelarnas prestationer på planen i betydligt högre grad jämfört med sådana som enbart tränar på egen hand. I studien ingick även ett litet experiment där två grupper av kvinnliga spelare fick träna under helt skilda former. Den första gruppen fick individuellt designade träningsprogram som övervakades av en utbildad sjukgymnast medan den andra gruppen fick nöja sig med ett vanligt standardprogram. Resultatet var klart och entydigt: Gruppen som haft hjälp av sjukgymnasten under träningen förbättrade sina resultat med 50 procent mer jämfört med den andra gruppen som inte hade haft tillgång till personlig tränare.

Bättre fokus
När det gäller skador så var skillnaden också markant mellan de båda grupperna. Gruppen som haft hjälp i sin träning av sjukgymnasten hade ett mindre antal skador än vad den andra gruppen hade. Detta förklarar Sofia Augustsson med att närvaron av en personlig tränare gör fysträningen mer intressant vilket i sin tur gör att man blir mer fokuserad på att utföra träningen mer korrekt.

– Jag tror att många volleybollspelare upplever styrketräning som den mest tråkiga delen av sporten. Då blir det lätt så att man inte tränar rätt eftersom ingen ser på, avslutar Sofia Augustsson.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar