En aktiv livsstil håller hjärnan igång hos äldre

Forskare vid Uppsala universitet har funnit att en aktiv livsstil hos äldre personer håller igång deras hjärnor. I en ny studie från Uppsala universitet har ett multidisciplinärt forskningsteam studerat 331 män och kvinnor som varit 75 år gamla.

Forskargruppen ville ta reda på huruvida en aktiv livsstil kan kopplas till hjärnhälsa hos seniorer i Uppsala. Man mätte hjärnstrukturen hos varje deltagare med hjälp av MRT, magnetkamerateknik eller magnetresonanstomografi som det egentligen heter. Man genomförde också olika minnestester för att följa försökspersonernas kognitiva status under studien. Det som forskarna kom fram till under studien var att en aktiv livsstil senare i livet verkar skydda den grå hjärnsubstansen och de kognitiva funktionerna hos människor. Fynden är nu publicerade i den vetenskapliga tidskriften Neurobiology of Aging.

Aktiva pensionärer har minskad risk för Alzheimers

Forskningsteamet kunde konstatera att de av försökspersonerna som uppgavs vara mer aktiva i vardagen hade större vit och grå hjärnsubstans i jämförelse med de seniorer i studien som uppgav att de hade en mer stillasittande livsstil. Likaså presterade de aktiva seniorerna bättre i flera minnestest jämfört med de mer stillasittande pensionärerna. De aktiva försökspersonerna visade sig även ha mer grå hjärnsubstans i precuneus, vilket är ett område i hjärnan som brukar krympa i början av utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Därför kunde forskarna dra slutsatsen att en aktiv livsstil är en bra strategi för att motarbeta kognitivt åldrande sent i livet liksom för att minska risken att drabbas av exempelvis Alzheimers.

Studien är en mindre del av den stora epidemologiska studien PIVUS, Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors.

Källa

Benedict et al. Association between physical activity and brain health in older adults, Neurobiology of Aging, in press. http://www.neurobiologyofaging.org/article/S0197-4580(12)00261-8/

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar