Biggest Loser avskräcker tevetittarna från motion

TV-program som Biggest Loser och andra liknande viktminskningsprogram är populära hos tevetittarna, men det har visat sig att deras extrema skildring av motion snarare avskräcker tittarna än att inspirera dem att komma ur soffan. Detta visar ny forskning från the University of Alberta.

Det är forskare vid the Faculty of Physical Education and Recreation som upptäckt att det räcker med att titta på ett kort videoklipp från Biggest Loser för att försökspersonerna skulle få en negativ attityd mot motion. Detta väcker förstås ytterligare frågor om hur fysisk aktivitet egentligen skildras i populärmedia.

Allt för negativa skildringar av motion och fysisk aktivitet

Skildringar av motion som visas på program som Biggest Loser är verkligen negativa, menar forskarna som har genomfört studien. Deltagarna i Biggest Loser skriker, gråter och kräks när de tvingas utföra hårda träningsprogram på bästa sändningstid. Och tevetittare som inte är regelbundna motionärer kan tro att detta är vad motion egentligen handlar om – att motion är en fullkomligt förskräcklig upplevelse där man måste pusha sig själv till ytterligheter och till sin yttersta gräns, vilket förstås är helt fel.

Biggest Loser eller American Idol

I studien var det 138 studenter från University of Alberta som deltog. Försökspersonerna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick titta på ett sju minuters långt videoklipp från ett av de tidigaste programmen av Biggest Losers nionde säsong. Videoklippet visade hur teveseriens deltagare kämpade mot sin övervikt och klippet valdes för sin extrema skildring av motion. Den andra gruppen av försökspersoner fungerade som en kontrollgrupp och de fick istället titta på ett videoklipp från dokusåpan American Idol.

Tankar och attityder mättes

Direkt efter att försökspersonerna fått titta på sina respektive videoklipp fick deltagare från både testgruppen och från kontrollgruppen skriva ner deras första fem tankar som de fått i huvudet efter att ha tittat på videoklippen. Försökspersonerna fick också genomföra ett datorbaserat test som mätte de attityder och tankar som försökspersonerna tänkte rent automatiskt direkt efter att ha studerat videoklippen, de tankar och attityder som uppkom innan de hade tid att tänka igenom frågan. Dessutom fick de också fylla i en handskriven enkät angående sina attityder mot motion.

Motsäger den myt som finns kring viktminskningsprogram

Forskarna insåg snabbt att de personer som hade tittat på Biggest Loser hade mer negativ attityd mot fysisk aktivitet än de försökspersoner som hade tittat på videoklippet från American Idol. Detta oavsett hur mycket försökspersonerna själva brukade träna och oavsett ifall försökspersonerna själva var överviktiga eller inte. Resultaten från studien motsäger den myt som forskare och mediefolk framhåller att teveprogram som Biggest Loser kan vara motiverande och ett bra sätt att kunna få soffpotatisar att resa sig från tevesoffan. Men i själva verket visar det sig alltså att de negativa skildringarna av motion som teveprogrammen ofta har är kontraproduktivt när det gäller att främja folkhälsan.

Studerar deltagare som har lyckats med sin viktminskning

Det finns idag mängder av människor som lägger ner mycket energi och arbete på att få andra människor att bli mer aktiva, men tyvärr får dessa inte lika stort utrymme i tevetablån som de populära viktminskningsprogrammen i stol med Biggest Loser. Forskningsgruppen arbetar nu på en annan studie som fokuserar på att studera de uppföljningsavsnitt från Biggest Loser som visar fram de deltagare från teveprogrammet som har lyckats gått ner i vikt, som är vältränade och som tycker om motion. Resultaten från den studien kommer att presenteras nästa år.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar