Att minska sitt bilåkande är lika effektivt som att minska antalet kalorier

Forskare har kommit fram till att det är lika effektivt att minska på sitt bilåkande som att minska sitt intag av kalorier. Genom att låta bilen stå hemma kan du alltså bibehålla din vikt, eller gå ner i vikt, utan att ens behöva dra in på kakorna och godiset!

En alternativ viktminskning

Under julledigheten är det många som funderar på vikten och hälsan. Kanske vill man se till att bibehålla sin vikt trots att man är ledig och julmaten frestar. Kanske vill man avlägga ett nyårslöfte som handlar om att gå ner i vikt eller få en mer hälsosam livsstil. Oavsett vilket mål man har så finns det alltså nu ett alternativ till att minska sitt kaloriintag och ändå gå ner i vikt.

Både dagliga bilturer och kaloriintag direkt relaterade till kroppsvikten

De nya rönen är publicerade i tidskriften Preventive Medicine. Studien genomfördes vid the University of Illinois under ledning av professor Sheldon H Jacobson. Studiens resultat visar att både dagliga bilturer och kaloriintaget är direkt kopplade till kroppsvikten. Genom att minska en av dessa saker så leder detta till en minskning av BMI (Body Mass Index). Båda faktorerna är lika effektiva när det gäller att minska BMI, så därför kan man välja att antingen minska sitt bilåkande eller minska sitt kaloriintag, beroende på vad man finner vara enklast att ändra på.

Även små ändringar ger resultat

Fetma är en världsomfattande epidemi som har flera olika medicinska och sociala faktorer. Men i grund och botten är det så att det som krävs för att nå och bibehålla en hälsosam kroppsvikt är ett resultat av såväl energiintag som energiförbrukning. Även små ändringar i antingen de dagliga resorna eller i kaloriintaget kan enligt studien leda till en jämförbar minskning i kroppsvikt, och detta tyder på att resebaserade interventioner kan vara minst lika effektivt som koståtgärder.

Bilen är en av våra mest stillasittande aktiviteter

Tidigare forskning har tittat på deltagare individuellt eller på en lokal nivå, men den nya studien ville utöka forskningsområdet och titta på en nationell nivå. Som en fortsättning på de tidigare studierna som har tittat på bilkörning och fetma så beslöt sig även denna forskargrupp för att använda sig av just bilkörning som en representation för fysisk aktivitet. Det är nämligen så att ett enkelt sätt för att bli mer fysiskt aktiv är just att spendera mindre tid i sin bil. Varje gång som en person sätter sig bakom ratten på sin bil så innebär det att han eller hon står inför en av de mest stillasittande aktiviteter som man kan göra under en dag. Bilen är visserligen ett av de snabbaste alternativen för transport som står till buds idag. Men som en konsekvens som blir av detta snabba och populära sätt att förflytta oss så står vi nu inför en fetmaepidemi.

Räcker med ett par kilometers minskad bilkörning per dag

Forskarteamet använde sig av data som är tillgänglig för allmänheten, när det gällde exempelvis kaloriintag, riksgenomsnittet för BMI liksom snittet när det gäller körvanor. Därefter skapade forskarna en multivariabel, som var kapabel till att undersöka hur kaloriintag och den tid som spenderas i bilen kan påverka när man ska ta reda på det komplicerade sambandet mellan dessa tre variabler. Resultaten visade att om alla vuxna i USA kör en mile (cirka 1,6 kilometer) mindre än de gör nu per dag, så skulle det bli en associerad minskning i riksgenomsnittet för BMI med 0,21 kg/m2 sex år senare. Om man däremot minskar sitt kostintag med 100 kalorier per dag, så innebär det att riksgenomsnittet för BMI minskat med 0,16 kg/m2 tre år senare. En mile, eller ett par kilometer, är verkligen inte mycket. Om alla kunde överväga att ta bussen istället och då promenera vägen till bushållsplatsen, så kan det ge samma påverkan på kroppen som om man istället hade dragit ner på antalet kalorier med 100 färre kalorier per dag. Det huvudsakliga målet med studien var att skapa uppmärksamhet kring hur kaloriintag och mer fysisk aktivitet tillsammans kan minska kroppsvikten.

Minskade utgifter för samhället

Även en liten minskning av BMI, som den som föreslås i studien, skulle kunna innebära betydligt minskade utgifter för samhället. Om alla förare i hela USA skulle köra ett par kilometer mindre per dag, skulle bränsleförbrukningen minska, likväl som att de årliga hälso- och sjukvårdskostnaderna drastiskt skulle minska eftersom färre personer då skulle bli diagnosticerade med övervikt eller fetma. Självklart skulle detta gälla även för oss här i Sverige.

Alla har ett val

Men en av de absolut viktigaste slutsatserna från studien är att alla människor har ett val. Man måste vara lika betänksam när man väljer att köra sin bil som när man fattar beslutet att äta. Dessa små förändringar när det gäller bilkörande och kostvanor kan faktiskt leda till långsiktiga och betydande resultat när det gäller fetmarelaterade problem, både på en individuell nivå som på en nationell nivå. Och det är den typ av förändringar som samhället efterfrågar och behöver.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar