Styrketräning för barn och ungdomar

Styrketräning för barn och ungdomar har länge ansetts vara farligt och myten om att det inte är bra för skelettet har vi alla hört. Det fanns rekommendationer om att man inte skulle börja styrketräna innan en viss ålder. Man menade att styrketräning kunde göra så att man stannade i växten. Idag finns det flertalet vetenskapliga studier som bevisar att det kan vara nyttigt att för barn och ungdomar att styrketräna.

 

,

Styrketräning förbättrar den generella hälsan. Träningen ökar också både muskelstyrkan och muskeluthålligheten hos individen. Den verkar också skelettstimulerande, förbättrar den motoriska inlärningen och minskar risken för exempelvis benskörhet. Styrketräning för barn och ungdomar leder även till förbättrad balans och koordination. För den som tränar andra sporter än styrka så är styrketräning ett bra komplement till den övriga träningen. De flesta sporter kräver ju balans, koordination, styrka och en bra teknik och därför kan det aldrig vara fel att bli bättre på dessa delar.

Styrketräning för barn och ungdomar kan också minska skador, eftersom man får kunskap om hur man exempelvis lyfter på rätt sätt. Dessutom innebär styrketräningen att man har lättare att återhämta sig och rehabilitera sig efter en skada. För överviktiga barn och ungdomar är styrketräning något som bör ingå i träningsprogrammet för att man lättare ska kunna gå ner i vikt och bygga muskler.

,

Numera finns det ingen minimiålder för när man får börja träna styrketräning, men det rekommenderas att man använder sig av vedertagna styrketräningsövningar och att man inte lastar på för tungt. Som en riktlinje kan man nämna att 7-8 år är en lämplig ålder att börja träna styrketräning. Träningen ska naturligtvis vara anpassad till barnets ålder och fysiologi oavsett när man börjar träna.

I studien Resistance training in children and adolescents ger kanadensiska forskare tips för barn och ungdomar som vill börja styrketräna. De skriver att det är viktigt att träningen är välinstruerad av en kunnig person, liksom att övningarna är välanpassade. Innan träningen ska man värva upp ordentligt och man bör inte heller slarva med stretching och återhämtning efteråt. Det är också viktigt att utrustningen man använder är väl anpassad till barn.

Belastningen ska vara låg- eller medelintensiv och progressionen ska ske gradvis. Vidare rekommenderar forskarna att barn och ungdomar bör styrketräna 2-3 gånger per vecka på icke efterföljande dagar. Träningarna bör ske med 1-2 set och 8-15 repetitioner per övning och passet bör bestå av cirka 8-12 olika övningar. Fokus bör ligga på ett korrekt tekniskt utförande av övningarna. Först när barnet behärskar tekniken kan man börja lägga på och/eller öka belastningen. Slutligen är det också viktigt att man ser till att barnet äter och dricker ordentligt före, efter och under träningen.

Källor:

Behm, DG., Faigenbaum, AD., Falk, B. & Klentrou, P. (2008). Canadian Society for Exercise Physiology position paper: Resistance training in children and adolescents. Applied Physiology, Nutrition & Metabolism, 33, 547.

Christou, M., Sotiropoulos, K., Smilos, I. & Tokmakidis, SP. (2007). The Effect of Resistance Training on the Development of Physical Capacities during the Developmental Age. Inquiries in Sport & Physical Education, 5, 41.

http://rf.se/ImageVault/Images/id_1228/ImageVaultHandler.aspx

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar