Styrketräning för barn och unga

Det finns inget farligt med styrketräning för barn och ungdomar som man tidigare trott bara man tränar på rätt sätt, med rätt verktyg och under kontrollerade former. Här hittar du läsning om styrketräning för unga.

Det har tidigare ansetts vara farligt för barn och ungdomar att ägna sig åt styrketräning av olika anledningar. I dag har man kommit fram till att det inte är skadligt mer styrketräning för unga, som man tidigare trott. Det kan tvärtom gynna och förbättra barn och ungdomars allmänna hälsa och skelett.

Vad hittar du i denna guide?

Här kan du läsa om vad som sagts om styrketräning i samband med barn och unga, vad som klassats som myt och hur man ska styrketräna innan man är i vuxen ålder och vilka fördelar det kan ha.

,

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar