Övervikt och undervikt ökar risken för graviditetskomplikationer

Överviktiga kvinnor löper större risk att drabbas av komplikationer under graviditet och förlossning liksom större risk för komplikationer när det gäller barnens hälsa. En ny studie där fler än 3000 gravida kvinnor deltagit bekräftar detta, men visar också på att även underviktiga kvinnor har större risk för att drabbas av liknande komplikationer.

Även undervikt är en riskfaktor

Forskare vid University Hospital Virgen de las Nieves i Granada har identifierat vilka graviditetskomplikationer som är specifikt relaterade till fetma och så har de jämfört dessa med underviktiga gravida kvinnor för att visa på att extrem undervikt också är en riskfaktor. Den nya studien är publicerad i The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Studien inkluderar ett urval av 168 gravida kvinnor, varav 168 kvinnor med kraftig undervikt, 251 kvinnor med kraftig övervikt samt 2597 kvinnor som var normalviktiga.

Studien utgör ett välkommet inslag i forskningen

Tidigare studier har visat att fetma hos gravida kvinnor är kopplat till högt blodtryck, graviditetsdiabetes, för tidig födsel och hög födelsevikt på barnet . Även risken för att ett barn ska dö under förlossningen utan synbar anledning ökar om den gravida kvinnan är fet eller överviktig. Icke desto mindre kan det finnas ökad risk för komplikationer om kvinnan är för underviktig, men detta är ett område som man inte tidigare har forskat särskilt mycket inom. Därför är den nya studien välkommen eftersom den pekar på en koppling även mellan undervikt och perinatala komplikationer.

Såväl överviktiga och underviktiga kvinnor är drabbade av komplikationer

Resultaten visar att överviktiga kvinnor har en högre risk att utveckla högt blodtryck, graviditetsdiabetes och att drabbas av streptokocker. Det var också vanligare bland dessa kvinnor att drabbas av för tidig födsel eller kejsarsnitt, både planerat kejsarsnitt och akut kejsarsnitt. Dessutom är det mer förekommande att bebisarna föds med hög födelsevikt, att de drabbas av acidos (syraförgiftning), och att bebisen dör innan den föds. Den nya studien visar att nyfödda som är barn tillkraftigt överviktiga mödrar generellt sett är större. Risken för att bebisen ska födas med en alltför hög födelsevikt är 2,3 gånger högre för de gravida kvinnorna i denna grupp jämfört med de blivande mammor som är normalviktiga. När det gäller underviktiga kvinnor så visar studien att dessa kvinnor är mer benägna att drabbas av oligohydramnios, vilket innebär för lite fostervatten, liksom att deras nyfödda får en för låg födelsevikt. Förekomsten av kvinnor som föder för tidigt eller för sent verkar däremot inte variera i relation till kvinnornas vikt.

Båda grupperna hör till högriskgraviditeter

Kraftigt överviktiga kvinnor har generellt sett svårare att bli gravida och de löper också en större risk för att få missfall eller dödfött barn. Därför brukar man rekommendera att överviktiga kvinnor får information och rådgivning kring viktminskning och hur man ska kunna känna igen tidiga varningstecken på möjliga graviditetskomplikationer. Denna grupp bör ses som högriskgraviditeter, liksom också de kraftigt underviktiga blivande mödrarna.

Viktmodifiering kan vara relevant under graviditeten för kvinnor från högriskgrupperna

Enligt forskarna visar studien tydligt att det förekommer ökad risk för komplikationer hos såväl kraftigt överviktiga som kraftigt underviktiga gravida kvinnor och resultaten visar också på behovet av riskbedömning redan före graviditeten. Dessutom visar studiens resultat på övertygande argument för viktmodifiering hos såväl underviktiga som överviktiga gravida kvinnor, menar också forskningsgruppen.

Källa:

Galán Sebastián Manzanares, Hernández Ángel Santalla, Zúñiga Irene Vico, M. Setefilla López Criado, Lloréns Alicia Pineda, Vallejo José Luis Gallo. Abnormal maternal body mass index and obstetric and neonatal outcomeJournal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2011; : 1 DOI: 10.3109/14767058.2011.575905

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar