Tidig träning motverkar benbrott senare i livet

Träning tidigt i livet kan motverka benskörhet senare i livet. Det konstaterar forskare vid Sahlgrenska Akademin, Centrum för ben- och artritforskning, som har gjort en studie av 833 män och slutsatserna blev att de män som ökade sin fysiska aktivitet mellan 19 och 24 års ålder även lyckades öka bentätheten i olika delar av kroppen. De män som istället under samma tidsperiod minskade sin fysiska aktivitet fick istället ett märkbart skörare skelett.

Stor risk för benbrott

Sverige är det land som ligger högst i toppen när det gäller risken för att drabbas av benskörhet och på så sätt också ökad risk för att drabbas av benbrott. Benskörhet, eller osteoporos, räknas som en folksjukdom här i landet och det är så vanligt att hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen i Sverige någon gång i livet drabbas av en benskörhetsfraktur. Eftersom träning har visat sig bra för skelettets tillväxt och för att minska risken för just benskörhet, så kan det således finnas en poäng i att se till att träna i unga år. Man har igen det senare i livet.

Förbättrad skelettillväxt

Studien visar att fysisk träning i ung ålder förbättrar skelettillväxten, vilket motverkar risken för framtida benbrott. Det är tidigt i livet som skelettets styrka avgörs och därför är det viktigt med träning i ung ålder. Då ger man nämligen benmassan chans till en god utveckling och samtidigt minskar risken att man drabbas av benbrott som äldre.

Träna som barn

Studien visade också att det är särskilt viktigt för skelettets tillväxt att man tränar före och under puberteten. Detta styrks även av tidigare forskning inom området. Det nya som framkom under denna studie från Sahlgrenska Akademin är att det också är nyttigt med träning i tjugoårsåldern för den som vill undvika benbrott på äldre dagar.

Flera förbättringar

I studien deltog 833 män. Dessa delades in i olika grupper, varpå en grupp ökade sin fysiska aktivitet och en annan grupp minskade sin fysiska aktivitet. Resultatet från studien var att de män som ökade sin fysiska aktivitet mellan de var 19 år tills de fyllde 24 fick en ökad bentäthet i olika delar av kroppen. Samtidigt såg forskarna förbättringar i höft, ländrygg, armar och underben. Forskarna såg också att de män som under samma tidsperiod tvärtemot minskade sin fysiska aktivitet fick ett märkbart skörare skelett. En annan sak som kunde konstateras efter studien var att skelettet i överarmar och ben blev både större och grövre hos de män som bibehöll eller ökade sin aktivitet mellan 19 och 24 års ålder. Detta talar för att träningen hjälper till att förbättra bentillväxten och med denna slutsats kunde forskarna konstatera att fysisk aktivitet i unga år också minskar risken att drabbas av benbrott som äldre.

Källa:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.1549/abstract

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar