Styrketräning och bröstcancer

Bröstcancer drabbar årligen 6500 svenska kvinnor. Det är den vanligaste cancerformen bland Sveriges kvinnor. Patienter som diagnostiserats bröstcancer drabbas ofta av depression, sömnsvårigheter, oro och viktuppgång till följd av diagnosen.

Träning i allmänhet och styrketräning i synnerhet har visat sig ha goda egenskaper i att öka livskvaliteten för människor som råkat ut för bröstcancer. Bröstcancer är ett sjukdomstillstånd som kräver mycket av den utsatta människan. Styrketräning kan vara en väg till att öka välbefinnandet och samtidigt bli starkare i kampen mot sjukdomen.

Enligt en studie1 gjord 2005 kan styrketräning förbättra levnadskvalitén för kvinnor som överlevt bröstcancer. 86 kvinnor deltog i studien och delades upp i två grupper där den ena gruppen tränade med vikter medan den andra fick vila.

Efter 6 månaders träning gjorde man en utvärdering som visade att kvinnorna som tränat förbättrat sin livskvalitet i jämförelse med gruppen som inte tränade. Kvinnorna i studien tränade med fria vikter och maskiner 2 gånger i veckan i ett träningsprogram på en timme, som inkluderade stora delar av kroppens muskler.

I en annan studie2 visade man att styrketräning 2 dagar i veckan är ett säkert sätt att träna för kvinnor som överlevt bröstcancer. Deltagarna fick emellertid träningshjälp av professionella instruktörer under de första 13 veckorna men fick sedan fortsätta själva under ytterliggare 13 veckor.

Det är viktigt att ta hand om sig själv och kämpa sig vidare efter en svår sjukdom. Styrketräning, eller annan form av träning kan vara en väg till förbättrad livskvalitet, en starkare kropp och en god psykisk hälsa.


Referenser:

1. Effects of Weight Training on Quality of Life in Recent Breast Cancer Survivors. The Weight Training for Breast Cancer Survivors (WTBS) Study.
Tetsuya Ohira, Kathryn H. Schmitz, Rehana L. Ahmed, Douglas Yee
Volume 106, Issue 9 , Pages 2076 – 2083, CANCER, Published Online: 27 Mar 2006

2. Safety and Efficacy of Weight Training in Recent Breast Cancer Survivors to Alter Body Composition, Insulin, and Insulin-Like Growth Factor Axis Proteins
Kathryn H. Schmitz, Rehana L. Ahmed, Peter J. Hannan and Douglas Yee
Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention Vol. 14, 1672-1680, July 2005

Sjukvårdsrådgivningen

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar