Fråga: Förbränning på maskiner

Hej..   När jag springer på löpbandet så kan man se hur mycket man har förbränt, men hur mycket förbränner man när man tränar på de olika maskinerna?

—————————————

Hej,

Håller du samma intensitet (får upp pulsen lika mycket) så bör du förbränna ungefär lika mycket men står det inte på maskinerna?

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar