Vitaminpiller ger risk för förtidig död

En ny dansk studie visar att de personer som äter vitaminpiller riskerar att dö en förtidig död. Forskare vid forskningscentret Copenhagen Trial Unit vid Rigshospitalet i Köpenhamn har gått igenom studier som omfattat närmare 300 000 personer och studiens resultat visar att de som äter tillskott av A-, C-, och E-vitaminer, samt betakaroten, tycks ha en ökad risk att dö i förtid jämfört med de som inte ätit vitamintillskott. Det visar sig alltså att vissa vitaminpiller verkar öka risken at dö i förtid, snarare än att förlänga livet.

Inga förklaringar till den ökade dödligheten

Forskarna vid Copenhagen Trial Unit har gått igenom samtliga 78 mindre studier som genomförts i världen över och som har handlat om vitamintillskott av olika slag. I de olika studierna har vissa deltagare fått vitamintillskott, medan andra deltagare har fått placebo-tabletter alternativt inget tillskott alls. Resultatet visade på att vitamintillskotten ökade dödligheten med i genomsnitt fyra procent. Detta i gruppen vuxna utan akuta sjukdomar. Exakt vad som orsakar denna ökade dödlighet kan forskarna dock inte svara på. Däremot klargör de att det verkar som att de flesta människor har dött av de vanligaste sjukdomarna, där cancer och hjärt- och kärlsjukdomar ingår.

Uppmanar till att receptbelägga vitamintillskotten

Forskargruppen uppmanar nu de danska myndigheterna att göra vitamintillskott receptbelagd, åtminstone tycker forskarna att man bör avråda friska personer och personer som redan äter en balanserad kost att ta kosttillskott slentrianmässigt. De menar att myndigheterna borde hantera vitamintillskott på samma sätt som receptbelagd medicin. Det danska Livsmedelsverket kommer nu att granska ifall vitaminer fortsättningsvis ska säljas som kosttillskott över disk eller som läkemedel. De poängterar att det är väldigt få danskar som verkligen har behov av de extra tillskotten. För de flesta är vitamintillskotten onödiga.

Svenska myndigheter skeptiska

Här i Sverige är dock såväl Livsmedelsverket som Läkemedelsverket något skeptiska och tar studiens resultat med en nypa salt. De svenska myndigheterna tycker inte att man ska dra alltför stora växlar på studiens resultat, men att man ändå bör vara restriktiv med stora vitaminer till stora patientgrupper. De svenska myndigheterna ser inget behov av att läkemedelsklassa vitamintillskott i dagsläget. De hänvisar till Livsmedelverkets rekommendationer och aktuella riktlinjer om vitamintillskott, alltså att i övrigt friska personer inte har något större behov av vitaminer. Äter man en varierad kost får man i sig det man behöver ändå, utan att behöva några vitamintillskott. Man bör också tänka på att det aldrig går att överdosera de vitaminer man får från mat, men däremot kan man överdosera de vitaminer man får från vitamintillskott. Det går inte att kompensera dålig kost med hjälp av vitaminpiller.

Nackdelar med observationsstudier

Det danska forskningsteamets studie är en observationsstudie, vilket innebär att de har sammanställt och jämfört resultaten från en rad tidigare studier. Ett problem med sådana studier är att man jämför resultat från vitt skilda studier, det blir en blandning av studier med olika behandlingstider, olika vitaminer och olika patientgrupper. Därför är inte resultaten helt och hållet tillförlitliga, men studien ger ändå signaler om att man bör vara återhållsam när det gäller många vitaminer. Svenskar köpte vitaminer och mineraler för 494 297 000 kronor år 2010, så det kan finnas behov av att vara mer restriktiv kring vitamintillskott.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar