Nattätande orsakar inte viktökning

Enligt en tidigare studie på Oregon National Primate Research Center tror sig forskare ha kommit fram till att nattätande inte orsakar viktökning.

Nästan alla har blivit tillsagda att en nattlig konsumering av mat leder till att man går upp i vikt.
Enligt studien så kom man fram till att konsumtion under natten inte orsakar mer viktökning än konsumtion under dagen.

Studien utfördes på rhesusapor som ska vara den apa som är mest lik människan och fungerar i princip likadant. Under året som studien pågick fick vissa apor äta sitt större kaloriintag under natten medan andra apor åt sitt större kaloriintag under dagen. Apornas kaloriintag under natten var mellan 6- och 64 % vilket kan jämföras med människans 24-65 %.

Resultatet blev att ingen av dem gick upp i mer vikt än någon annan.

Slutsatsen, enligt studien är att en kalori är en kalori oavsett när du äter den. Du kommer inte att gå upp i mer vikt om du äter den på kvällen eller dagen eftersom kroppen inte kan identifiera vilken tid på dagen det är.

Man kan dock ifrågasätta studien som utförs på apor och inte människor. Hade studien gett ett annat resultat om den vad utförd på människor?

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar