Fel kost ger inte bara fetma utan också minnesproblem

Numera är det nog känt bland de flesta att felaktig kost gör att man går upp i vikt, men faktum är att felaktig kost kan ge ännu fler negativa konsekvenser. Om man är äldre och äter för mycket så kan man också drabbas av minnesproblem. En ny studie visar att om man är äldre och äter för mycket mat så fördubblar man risken att drabbas av en lätt kognitiv störning (MCI, Mild Cognitive Impairment). Lågkaloridiet gör däremot hjärnan mer skärpt. Studien presenterades vid American Academy of Neurologys årsmöte som hölls i New Orleans mellan 21 och 28 april i år.

MCI är ett förstadium till Alzheimers

Lätt kognitiv störning (MCI) är ett stadium som ligger mellan vanlig normal glömska och Alzheimers. Det är ett stadium som hos väldigt många personer kommer med åren och som innebär ett förstadium till Alzheimers. Det innebär att man får en något sämre kognitiv förmåga och det är något som inte syns i normalt åldrande hjärnor.

 

Samband mellan högt kaloriintag och minnesproblem

Forskare i USA har granskat matvanorna hos 1233 personer i åldrarna 70 till 89 år som inte var dementa. Deltagarna i studien blev indelade i tre lika stora grupper baserat på deras dagliga kaloriintag. Den ena gruppen bestod av personer som åt mellan 600 och 1526 kalorier per dag. Den andra gruppen bestod av deltagare som åt mellan 1526 och 2143 kalorier. Den tredje och sista gruppen bestod av personer som åt mellan 2143 och 6000 kalorier om dagen. Totalt fann man att 163 deltagare bland försökspersonerna hade utvecklat minnesproblem i form av en lätt kognitiv störning vid studiens slut och forskarna fann ett samband mellan högt kaloriintag och minnesproblem i form av MCI.

Både ålder och dåliga matvanor är riskfaktorer för demens

Risken för att drabbas av en lätt kognitiv störning (MCI) visade sig vara mer än fördubblad hos de deltagare som befann sig i den grupp som åt mellan 2100 och 6000 kalorier jämfört med deltagarna i den grupp som åt minst kalorier. Resultatet var detsamma även om forskarna tog andra saker i beaktande som ifall deltagarna tidigare hade haft en stroke, var drabbade av diabetes, vilken utbildning de hade och andra saker som skulle kunna påverka risken att drabbas av minnesförlust. Forskarna konstaterade alltså att matvanorna hade en mycket stor betydelse och att ju fler kalorier man äter per dag, desto högre är risken att drabbas av minnesproblem. Visserligen är ålder en av de största riskfaktorerna för att man ska drabbas av demens, men de nya studierna visar på att matvanorna också är en betydande faktor. Självklart gäller också motsatsen: om man har en hälsosam livsstil, äter en balanserad kost, skär ner på antalet kalorier och ser till att motionera regelbundet, så kan man också förebygga minnesproblem och minska risken att drabbas av såväl demens som andra kroniska sjukdomar.

Datoranvändning och motion minskar också risken för MCI

En annan intressant studie har också fokuserat på MCI, Mild Cognitive Impairment. Det är forskare vid Mayo Clinic som har upptäckt att ifall man kombinerar mentalt stimulerande aktiviteter, som datoranvändning, med måttlig motion, så minskar man risken att drabbas av MCI. Det viktiga är att kombinera hjärnaktiviteter, som datoranvändning, med motion. Tidigare studier har visat att träning av kroppen och hjärnan kan hjälpa minnet, men den nya studien som publicerades i Mayo Clinic Proceedings majnummer konstaterar att det finns ett samband mellan datoranvändning och måttlig motion när det handlar om att skydda hjärnfunktionen hos personer som är mer än 70 år gamla.

Studie från Minnesota

I studien deltog 926 personer från Minnesota i åldrarna 70 till 93 år. De fick fylla i en enkät med frågor om fysisk aktivitet och datoranvändning med fokus på hur mycket de själva hade motionerat och använt en dator under det senaste året. Med måttlig motion menade forskarna i detta fall till exempel promenader, aerobics, golf (utan att använda en golfbil), yoga, simning, styrketräning, tennis och gymträning med eller utan träningsmaskiner. Med mentalt stimulerande aktiviteter menades förstås datoranvändning, men också läsning, handarbete, att spela spel, spela musik och många andra sociala aktiviteter.

Datoranvändningen har ökat i alla åldersgrupper

Det visade sig att just datoranvändning visade sig vara en populär aktivitet hos deltagarna i studien. Forskarna ville studera hur datoranvändande kan relateras till åldrande och risken för att drabbas av demens. Datoranvändande har blivit vanligt i alla åldersgrupper under de senaste åren och därför är det intressant att studera dess effekter. Studien har därför undersökt motion, datoranvändning och dess koppling till neurologiska sjukdomar, så som MCI, Mild Cognitive Impairment.

Risken för att drabbas av MCI halverades

Det visade sig att bland de deltagare i studien som varken motionerade eller använde sig av en dator så var det 37,1 procent av deltagarna som visade tecken på att ha MCI. Bland de deltagare som både motionerade och använde dator så var det istället 18,3 procent av deltagarna som visade tecken på MCI. Att hålla såväl hjärna som kropp i trim ger alltså uppenbara hälsofördelar, inte minst när det gäller att riska minsken att drabbas av minnesproblem. Studiens resultat är klart intressanta och kommer troligen att leda till mer forskning kring såväl datoranvändning som kring MCI.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar