Armkrok

Armkrok

Muskelgrupper och syfte

Armkrok är en gammal hederlig övning som är utmärkt för tävlingsinriktade personer. Parövningen tränar hela kroppen och hjälper dig att bli bättre på att hålla balansen. Det är dessutom en generellt rolig övning då man tar i med alla kroppens muskler för att “vinna” – sätta motståndaren i obalans.

Utförande Armkrok

Var två och två. Ställ er mitt emot varandra, ta ett steg framåt och placera utsida av foten mot varandra. Ta varandra i händerna. Se till att båda är stabila innan ni börjar med övningen.

Håll balansen medan du försöker att rubba motspelarens balans och vice versa. Den som först får den andra personen ur balans är “vinnaren”. Under övningens gång får ni inte släppa greppet och inte heller förflytta era fötter.

Tips

Behåll kontakten med främre foten mot varandra. Flytta inte på fötterna under övningen och släpp inte greppet. Fokusera på att hålla balansen i hela kroppen genom att spänna bålen och använda bakre benet för att stabilisera hur du står.

Muskelkarta

1

armkrok muskelkarta

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Exercises