Stretching

För att bli mer flexibel och öka dina rörlighet i kroppen så måste du stretcha. Det är också viktigt att stretcha för att minska kroppens risk för skador och förslitningar i leder.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.