Cable-flyes på snedbänk

Varför gör man Cable Flyes på snedbänk

Övningen liknar klassiska Hantel Flyes och vanliga vanliga Cable Crossovers. Den stora skillnaden mot Flyes är att den görs med kabeldrag vilket gör att belastningen blir mer jämnt fördelad jämfört med Flys där det är som jobbigast längst ner i rörelsen och i princip ingen belastning alls för bröstet i toppläget. Vi kan också låta händerna korsa varandra och pressa ihop det inre bröstet ännu mer i en kabelmaskin än med hantlar.
Jämfört med vanliga Cable Crossovers så gör den sneda bänken att den övre delen av bröstet får arbeta extra mycket. Vi går alltså från lågt till högt vilket belastar de muskelfibrer som som har den riktningen.
Övningen passar väldigt bra för Drop Sets eftersom du snabbt och enkelt kan sänka vikten samtidigt som kabelmaskiner är säkra att träna ensamma i. 

Denna övning går även att göra stående utan bänk. Då kopplar du in bålen lite mer vilket kan vara att föredra. 

Träningsdetaljer Cable-Flyes

 • Primary Muscle
  Bröst
 • Secondary Muscle
  Främre axlar
 • Equipment
  Kabel
 • Level
  Lätt

Förberedande

Ställ en snedbänk (ca 35-45 graders lutning) mellan kabelmagasinen. Fäst kabelhandtagen i de nedre golvfästena. Greppa handtagen och sätt dig ner på bänken. Placera dina fötter stabilt på golvet. Luta dig bakåt och dra tillbaka axlarna och ihop med skulderbladen, ditt bröst ska då åka fram. Sträck ut dina armar så att de bli nästan raka, som att krama ett stort träd. Du ska behålla denna svaga böj i armarna under hela övningen. Handlederna ska vara raka under hela rörelsen, böj dem inte utåt eller inåt. Du är nu i startläget 

Utförande

Sänk långsamt dina armar ner mot golvet. När händerna är parallella med ryggen så stannar du en kort stund innan du vänder på rörelsen och drar ihop armarna så att de möts uppe igen över kroppen. Går du längre ner än parallellt med ryggen så belastas dina axlar för mycket, undvik detta.

Ha övre delen av ryggen tryckt mot bänken under hela lyftet. Gunga inte framåt. Din nacke ska också förbli neutral, tryck inte fram eller bak ditt huvud när du tar i.

Lyft inte upp dina axlar mot öronen under rörelsen. De ska förbli dragna snett bakåt.

Om du vill så kan du låta händerna korsa varandra i toppläget 20-30 centimeter så att inre bröstet pressas ihop ännu mer. Håll kvar en stund i detta läge för att maxa sammandragningen. Effekten av detta varierar beroende på hur långt ifrån kabelfästet du ligger dvs olika bra i olika maskiner.

Tips för Cable-Flyes

 • Använd samma vikt på båda kabelmaskinerna
 • Svagt böjda armar under hela övningen, som att krama ett träd
 • Raka handleder
 • Dra tillbaka axlarna och skulderbladen, tryck fram bröstet
 • Håll emot vikten på vägen ner
 • Dra inte upp axlarna mot öronen
 • Gunga inte överkroppen, den ska ligga fast i bänken
 • Du kan korsa händerna i toppläget för att pressa ihop bröstet ännu mer
 • Du kan göra denna övning stående istället för på bänk, då kopplas även bålen in
 • Kör gärna Drop Sets för bröst i denna övning

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Exercises