LCHF och ketogen diet

Det är inte ovanligt med en kosthållning som innebär att man drar ner på mängden kolhydrater. Skälen till att vara restriktiv med sitt kolhydratsintag kan vara alltifrån en ökad hälsa, förbättrade idrottsliga prestationer eller viktnedgång. Det finns en rad olika dieter som man kan följa, till exempel LCHF, Atkins och ketogen diet.

LCHF och Ketogen diet

LCHF är en förkortning av Low Carb High Fat och innebär att man minskar sitt intag av kolhydrater och äter mer fett. Proportionerna kan variera beroende på hur strikt man är med sitt kolhydratsintag. En strikt variant av lågkolhydratskost är ketogen kost som innebär att man äter väldigt lite, eller nästan inga, kolhydrater alls och namnet kommer från att det bildas ketonkroppar när fett bryts ner i de kemiska reaktioner som kallas betaoxidationen. Ketonkropparna fungerar som reservbränsle till de celler i kroppen som inte kan använda fett och proteiner som bränsle. Dessa celler omsätter annars endast kolhydrater om detta finns tillgängligt. Det finns ett litet antal celler, i bland annat hjärnan, som inte kan använda sig av ketonkroppar utan endast glukos (som är den minsta formen av kolhydrater) och för att dessa ska överleva kan vi själva (i levern) tillverka en mängd som motsvarar det behovet. Om man äter en blandad kost som består av kolhydrater (till exempel pasta och bröd), fett (till exempel i feta mjölkprodukter och olja) och protein (till exempel kött och baljväxter) kommer hjärnans främsta energikälla vara glukos som är kolhydraternas minsta beståndsdel.

Man överlever utan att äta kolhydrater, men det är oklart om det är förknippat med risker. De negativa effekter som finns beskrivet i forskning är bland annat sänkta nivåerna av serotonin i hjärnan vilket är förknippat med depressionstillstånd, samt negativa effekter på minne, inlärning, mag-tarmkanalen och kolesterolnivåer i blodet. Det bör även tilläggas att eftersom det saknas långtidsstudier inom det här området så går det inte att säga hur man påverkas på lång sikt.

I träningssammanhang rekommenderas man ibland att skippa kolhydrater för att lära kroppen att använda mer fett. Slutar man äta kolhydrater töms glykogenreserverna efter ett eller par dygn och då finns i princip bara fett att tillgå som energikälla. Detta kommer att leda till en mer effektiv fettförbränning, men träningen riskerar att bli försämrad eftersom musklerna behöver kolhydrater för att kunna prestera maximalt. Innan man överväger att träna sin kropp i fettförbränning kan det kanske vara intressant att känna till att man, oavsett vilken sammansättning det är på maten man äter, hela tiden bränner fett. Siffrorna varierar något, men runt 80 % av den energi som förbränns i vila kommer från det fett som finns lagrat i kroppen.

Texten är skriven av författarna till boken Frisk utan Flum

Maria Ahlsén
Disputerad i fysiologi vid Karolinska Institutet och expert inom hälsa och kost, med en grundexamen i biokemi från Stockholms Universitet. 

Jessica Norrbom
Disputerad i fysiologi vid Karolinska Institutet 2008, molekylärbiologi som grundexamen från Stockholms universitet. Hennes avhandling handlade om hur musklerna anpassar sig till träning.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Dietplan