Viktminskning är inte alltid bra för förhållandet

Att gå ner i vikt innebär generellt sett många hälsofördelar. Men när ena parten i ett kärleksförhållande går ner i vikt, så har det faktiskt inte alltid en positiv effekt på relationen. Enligt ny forskning från North Caroalina State University och the University of Texas i Austin så kan det finnas en mörk sida när det gäller viktminskning – inte minst ifall båda parterna inte är redo för de hälsosamma förändringarna.

Kommunikation viktigare än man tror

– Folk måste vara medvetna om att en viktminskning kan förändra en relation, antingen till det bättre eller till det sämre, och att kommunikation spelar en viktig roll för att kunna upprätthålla en sund relation, säger Dr Lynsey Romo som är biträdande professor i kommunikation vid NC State och även huvudförfattare till forskningsrapporten.

I studien undersökte man 21 par, totalt 42 vuxna personer, från hela landet. En partner i vartdera paret hade gått ner 13 kg eller mer på mindre än två års tid. Den genomsnittliga viktminskningen var 27 kilo. Metoderna för viktminskningen varierade, det var allt ifrån förändringar i kost och motion till medicinska interventioner. Forskarna skickade enkäter till paren för att ta reda på vad respektive partner i paren ansåg om de effekter som viktminskningen har haft på deras förhållande.

Ökat samspel eller saboterad viktminskning

Forskarna upptäckte att efter en viktnedgång så hade många av parens kommunikation förändrats till det bättre. Den partner som gick ner i vikt var mer benägen att prata om hälsosamma beteenden och att inspirera hans eller hennes partner att försöka bibehålla eller anta en hälsosam livsstil. Par där båda parter var mottagliga för dessa sunda livsstilsförändringar rapporterade ett ökat positivt samspel och en ökad fysisk och känslomässig intimitet.

Men i vissa fall innebar viktminskningen att kommunikationen förändrades på ett negativt sätt. Vissa av de som bantade tenderade att tjata på sina partners eftersom man ville att ens partner skulle följa samma hälsosamma väg. Detta ledde till spänningar i relationen. Andra partners som inte var de som hade gått ner i vikt rapporterade också om att de kände sig hotade och mer osäkra av sin partners viktminskning. Dessa personer tenderade att känna sig avigt inställda mot att det skulle ske en förändring i deras förhållanden. Därför visade det sig att de sa elaka kommentarer till sina partners, att de blev mindre intresserade av sex eller att de försökte sabotera sin partners viktminskning. Exempelvis kunde de försöka locka partnern att äta onyttig mat eller liknande för att viktminskningen skulle spåra ur, och anledningen till detta var förstås rädslan för förändring. De hoppades att viktminskningssabotaget skulle leda till att förebygga att partnern – och förhållandet in sin tur – inte skulle förändras på något sätt.

Balansen i förhållandet påverkas

– Studien visade att en partners livsstilsförändringar påverkade dynamiken i ett pars samspel på en rad olika vis, både positivt och negativt. Det ändrar helt enkelt balansen i ett förhållande på ett eller annat sätt, säger Dr Lynsey Romo. När båda parterna har anammat idén om att göra hälsosamma förändringar och båda är stödjande mot varandra, tenderar viktminskningen att föra människor närmare varandra. Men när den ena parten i en relation av någon anledning är emot de hälsosamma förändringarna och inte stöttar sin partners viktminskning, så drabbas däremot relationen negativt.

Lynsey Romo tillägger dock:

– Det är inte tänkt att studien ska avskräcka någon från att gå ner i vikt, men den bör ändå påpeka för folk att man bör vara medveten om de potentiella fördelar och nackdelar som viktminskning kan ha på deras relationer. Det är verkligen viktigt för någon som är partner till en som försöker gå ner i vikt att han eller hon ger sitt stöd, istället för att känna sig hotad av livsstilsförändringarna. Genom att ha en sådan strategi kan man hjälpa människor att gå ner i vikt utan att äventyra kvaliteten på deras relationer.

Studien Weighty Dynamics: Exploring Couple´s Perceptions of Post-Weight-Loss Interaction publicerades den 24 oktober i onlineversionen av tidskriften Health Communication. Medförfattare till studien var Dr René Dailey vid the University of Texas.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar