Minska i vikt med hjälp av kaffebönor

Vill du gå ner i vikt? Ta hjälp av kaffebönor! Forskare har upptäckt att regelbundet intag av gröna eller orostade kaffebönor kan göra att man minskar i kroppsvikt relativt snabbt.

Det är forskare från universitetet i Scranton som genomfört en studie där en grupp överviktiga eller feta personer fick äta malda gröna kaffebönor varje dag. Det visade sig att deltagarna i studien tappade omkring 10 procent av sin kroppsvikt under studiens genomförande. Studien presenterades på National Meeting & Exposition of the American Chemical Society.  Forskarnas resultat visar på att några dagliga kapslar med extrakt från gröna kaffebönor kan vara ett säkert, effektivt och billigt sätt att gå ner i vikt. Att ta gröna kaffebönor varje dag samtidigt som man också följer en fettsnål hälsosam diet och motionerar regelbundet kan alltså löna sig. Forskarna hävdar att gröna kaffebönor ger alla de positiva fördelarna som förknippas med kaffe, men utan att ge några biverkningar eller abstinensbesvär. Koffeinnivån är dessutom lägre i gröna kaffebönor än i vanliga kaffebönor, vilket öppnar upp för de som inte vill få de nackdelar som är förknippade med vanligt kaffe.

Cross-over studie

I studien deltog 16 personer som räknas som överviktiga eller feta. De var mellan 22 och 26 år gamla. Studien genomfördes under totalt 22 veckor och det var en så kallad cross-over-studie. Deltagarna alternerade nämligen mellan dels en låg dos av kaffeböneextraktet, dels en högre dos av kaffeböneextraktet och dels placebo. Försökspersonerna tog tre kapslar om dagen omkring 30 minuter före en måltid. Fördelen med en cross-over studie är att varje försöksperson fungerar som sin egen kontrollperson, vilket förbättrar chanserna att få ett korrekt resultat.

Fortlöpande uppföljning och utvärdering

Samtliga deltagare följdes under hela studiens genomförande. Man noterade exempelvis vilken mat deltagarna åt under perioden, hur många kalorier de fick i sig och hur mycket de tränade under studiens genomförande. Något som var speciellt anmärkningsvärt var att deltagarna inte ändrade sitt kaloriintag under studien. Varken deras kaloriantal, eller mängden kolhydrater, fett och protein ändrades under studien och inte heller förändrades deras träningsprogram eller antalet träningspass. Ändå visade det sig att samtliga deltagare gick ner i vikt under studien – och de gick alltså inte ner i vikt för att de åt mindre kalorier utan de gick alltså ner i vikt för att de åt de gröna kaffebönorna.

Oväntade resultat blev en följd av studien

Studiens deltagare tappade i genomsnitt 7,7 kilo under de 22 veckorna som studien pågick. Det innebar ett genomsnitt på 10,5 procents minskning av den totala kroppsvikten och en 16 procents minskning av kroppsfettet. Dessutom visade det sig att samtliga deltagares hjärtfrekvens sänktes betydligt under studien, vilket var en oväntad men förstås glädjande fördel. Denna oväntade ”biverkning” har man aldrig sett i tidigare studier som har genomförts. Det visade sig dessutom att viktnedgången skedde snabbare än vid många andra dieter, förutom att deltagarna gavs placebo under vissa perioder av studien liksom också ibland den lägre dosen av gröna kaffebönor

Studien bekräftar tidigare studier

Det har funnits tidigare studier som också har visat på viktnedgång i samband med intag av gröna kaffebönor. Men denna studie var den första där försökspersonerna åt större mängder av kaffeböneextrakt och även den första studien som också mätt skillnaden mellan olika doser av produkten. Baserat på dessa upptäckter tror forskarna att de gröna kaffebönornas fördelar och effekter sannolikt beror på ett ämne som kallas för klorogensyra, och som finns i orostade kaffebönor. Klorogensyra bryts ned när kaffebönorna rostas, vilket brukar ske vid en temperatur på omkring 240 grader Celsius och då försvinner alltså också en stor del av viktminskningsfördelarna. Att rosta kaffebönor ger kaffebönorna deras unika färg, smak och doft. Gröna, orostade, kaffebönor har däremot en lite mindre distinkt doft och dessutom har bönorna en något bitter smak.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar