2,5 minuters träning förbränner 200 extra kalorier

Ny forskning visar att motionärer kan förbränna så mycket som 200 kalorier under endast 2,5 minuter – bara genom att införa sprint- och intervallträning. På så sätt kan man markant skära ner den tid man behöver för ett träningspass. Forskningsgruppens resultat presenterades på konferensen The Integrative Biology of Exercise VI meeting som hölls den 10 – 13 oktober på Westin Westminster Hotel i Westminster.

Ökning i kaloriförbränning trots kort träningspass

I denna nya studie, som är genomförd av ett forskningsteam vid University of Colorado Anschultz Medical Campus och Colorado State University, var det en grupp frivilliga försökspersoner som deltog. Under studien jämfördes deras energiförbränning under två separata dagar, där de under den ena dagen genomförde ett sprintintervallpass på en motionscykel. Resultatet från studien visade att det fanns en viss ökning när det gällde kaloriförbränningen under den dag som de genomförde träningspasset jämfört med den dag då de inte hade tränat. Detta helt oberoende av hur kort tid de hade spenderat på träningscykeln.

Svårt att ta sig tid för träning

Många människor har svårt att ta sig tid för att träna i sitt dagliga schema. En av de många hinder för personer som gärna vill hålla sig i god form är just att träning tenderar att ta alldeles för mycket tid i vardagens press och stress. De nya forskningsresultaten kan därför göra träning mycket mer lockande för de personer som vill komma i form, men som inte riktigt har tid att lägga på långa träningspass. Många som idag inte tränar skulle säkert börja träna ifall de fick veta att det räcker med ett väldigt kort träningspass för att ge samma hälsofördelar och samma kaloriförbränning som om man hade tränat ett längre pass. En tidigare studie har också påvisat samma resultat när forskare använde sig av ett träningsprogram i High Intensity Training som endast varade för tre minuter per gång, men som trots detta gav väldigt fina resultat.

Kan locka många människor att börja träna

Amerikas experter föreslår att man ska träna 150 minuters måttlig träning alternativt 75 minuters intensiv träning varje vecka. Men i praktiken är det få av amerikanerna som faktiskt når detta mål. Här i Sverige ser det säkerligen likadant ut. Folk har helt enkelt inte riktigt den tiden att lägga på träning varje vecka. Forskning visar också att många människor inleder ett träningsprogram, men har svårt att fullfölja det. Det största hinder som folk upplever är just att de inte har tid att träna. Men om det visar sig att man kan bli vältränad trots att man tränar en väldigt kort tid så kommer det säkert att locka många fler personer att börja träna och att också klara av att hålla fast vid sina nya vanor. Trots att tidigare forskning också har pekat på att sprintintervall träning avsevärt kan förbättra konditionen och prestationsförmågan har det funnits allt för lite information kring exakt hur denna typ av träning kan påverka energiförbränningen, vilket ju är en betydelsefull faktor som motiverar många människor till att börja träna.

Studiens genomförande

För att mäta hur många kalorier ett typiskt sprintintervallpass kunde förbränna så genomförde forskningsteamet en studie där de använde sig av fem stycken friska manliga frivilliga försökspersoner mellan 25 och 31 år. Försökspersonerna fick först av allt genomföra ett stresstest för att forskarna skulle kunna försäkra sig om att försökspersonernas hjärtan var friska. Därefter följde en analys av försökspersonernas kroppskomposition och ämnesomsättningen under vila.

Exakt kaloriförbränning mättes noggrant

Under tre dagar fick deltagarna sedan äta en speciell diet för att kunna möta deras individuella metaboliska behov, vilket försatte dem i ett tillstånd av perfekt energibalans. Efter dessa tre dagar fick männen gå till en sjukhussal som var helt förslutet. Där kontrollerade forskarna luftintag och utsläpp och de använde sig också av speciell utrustning för att mäta vatten, syre och koldioxidinnehåll. Genom att använda sig av alla dessa mätmetoder kunde forskarna fastställa exakt hur många kalorier som deltagarna brände medan de befann sig i detta rum. Var och en av försökspersonerna fick tillbringa två dagar i detta rum. De fortsatte med sin strikta diet och deltog endast i ett fåtal passiva aktiviteter, som att titta på teve eller sitta framför datorn. På en av de dagarna som de befann sig i rummet fick de också genomföra ett träningspass på en motionscykel. Där fick de cykla så snabbt de bara kunde på det högsta motståndet under fem stycken 30 sekunder långa perioder med fyra minuters återhämtning mellan de olika intervallpassen och då cyklade de endast sakta med litet motstånd. Under träningspasset fanns också forskarna tillgängliga via ett kommunikationssystem för att pusha deltagarna att verkligen ge 100 procent under intervallträningen.

200 extra kalorier förbrändes

När studien var genomförd visade resultaten att deltagarna förbrände i genomsnitt 200 extra kalorier de dagar de genomförde sitt korta intervallträningspass. Detta alltså trots att de faktiskt endast hade tränat i totalt 2,5 minuter. Visserligen kan inte forskarna ännu sätta detta i samband med en faktisk viktminskning, men forskarteamet tror ändå att detta korta och intensiva sätt att träna kan hjälpa till att hålla en hälsosam vikt. Om man förbränner 200 extra kalorier några gånger i veckan så bör det kunna hålla bort några kilon per år i alla fall. Forskarna påpekar också att det kan finnas en svårighet i att klara av att hålla det högsta möjliga tempot under hela det 30 sekunder långa träningspasset om man inte har en hjälpande hand som kan stötta och pusha. För att kunna bibehålla motivationen rekommenderar därför forskargruppen att man tar hjälp av en personlig tränare.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar