Vilka är dina hinder för att träna?

En undersökning som gjorts av drygt 1000 Stockholmare i åldern 15-85 år visar att det bara är en fjärdedel av de intervjuade personerna som tränar mer än två gånger per vecka. Men över 70 procent av respondenterna säger sig vilja träna mer. Men vad är det som gör att man väljer bort träningen?

HUI Research gjorde undersökningen på uppdrag av Friskis & Svettis i Stockholm. Studien visade att både de som redan tränar och de som inte tränar alls upplever flera hinder som gör det svårare för dem att komma igång med träningen eller träna mer än de gör idag. Folk är väl medvetna om att regelbunden träning ger goda hälsofördelar, men trots detta så finns det alltså saker som gör att de inte tränar.

Vardagens stress och press dödar träningsglädjen

Något som många personer, troligen inte bara i studien utan rent generellt, upplever är att vardagens stress gör att träningen blir ett av alla måsten man ska göra om dagarna. Stressen gör att träningen inte känns lika lustfylld längre. Om man har väldigt lite tid över efter att jobb och familjeliv har krävt sitt så kanske träning inte heller är det första man ska tänka på. Ska man träna gruppass måste man dessutom försöka pressa in ytterligare en fast tid i sitt redan fullspäckade schema. Även den som styrketränar kan behöva ta hänsyn till gymmets öppettider. Har man redan fullt upp kan sådant göra att lusten att träna minskar eller försvinner helt. Långa avstånd mellan hemmet och träningslokalen är också något som är ett stort hinder för träning. De som bor nära sin träningsanläggning tränar helt enkelt mer ofta än de som bor långt ifrån träningshallen. Eftersom tidsbrist är en av de största faktorerna för att man inte tränar mer än man skulle vilja så skulle också träning på arbetstid vara en smart lösning.

Snygg och smal = moment 22

En annan sak som kan göra att lusten att träna försvinner är ifall det är någon annan som pressar en till att träna. Det kan handla om att ens sambo tycker att man ska träna för att man har lagt på sig lite för mycket. Det kan också handla om att ens tränare ställer krav på att man ska träna för att man ska hålla samma tempo som ens lagkamrater. Det kan också handla om samhällets krav och normer, där normen är att man ska vara smal och vältränad. Smal = snygg enligt reklamen. Det kan också föra med sig en annan sak, nämligen att det är svårt att komma igång med att träna ifall man är överviktig. Man kanske känner att man måste vara i form för att våga gå in och visa upp sig på ett gym eller i omklädningsrummen. Många av de som inte tränar idag känner en press från omgivningen att de borde träna och att de borde vara mer vältränade än de är idag. Men om de samtidigt känner att de måste vara smala och snygga för att platsa in på gymmet så blir risken att de aldrig kommer igång med träningen. Det blir helt enkelt ett moment 22.

I studien var det 15 procent av de intervjuade som uppgav att de inte tränade alls. Det fanns tre huvudsakliga skäl till varför de inte tränar: dels att de saknar motivation, dels att de prioriterar annat och dels att de känner att de får tillräckligt med fysiskt aktivitet ändå, så träningen känns överflödig. De som inte tränar alls menar att faktorer som möjligheten att träna avskilt samt möjligheten till kortare träningspass skulle kunna göra att de skulle komma igång och träna.

Vilka är dina egna hinder för att träna? Och hur kan du riva dessa hinder?

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar