Vibrationsträning, sanning eller myt?

Det är inte många som lyckats undgå den mycket populära vibrationsträningen. Ställ dig på träningsplattan i tio minuter och få samma träning som ett gympass. Det är så många tillverkare beskriver vibrationsträning, men fungerar det?

Träning med vibrationer är ingen nyhet utan användes redan på 60-talet av ryska astronauter på grund av tyngdlösheten i rymden. Man har i rymden inte möjlighet att lyfta vikter och behövde en träningsteknik eftersom skelett och muskler annars inte kan stimuleras.

Tekniken blev känd bland idrottsutövare när den östtyske professorn W. Biermann testade tekniken på atleter. På 70-talet användes ”träningsformen” flitigt bland östtyska idrottsutövare och på 80-talet publicerades den första vetenskapliga artikeln om vibrationsträning av en professor från Israel.

Vem kan träna vibrationsträning?

Alla kan i princip träna vibrationsträning. Det är alltifrån rehab till elitidrottare som tränar med vibrationer.

Så fungerar träningen

Som man hör från namnet så innebär träningsformen att kroppen utsätts för vibrationer som ger upphov till kontraktioner i musklerna. Den kan variera från isolerande vibrationer till helkroppsvibrationer genom att stå på en vibrationsplatta. Den stretchande reflexen i musklerna skapas genom att plattan vibrerar upp- och ner, i sidleds och fram- och tillbaka. Vibrationerna och dess effektivitet kan variera från olika maskiner och leverantörer.

Studier förespråkar vibrationsträning

De studier som gjorts inom området förespråkar träningsformen. Det har bland annat gjorts studier där man jämförde en grupp som tränade vibrationsträning med en grupp som tränade fitness. Resultaten var slående lika varandra. Det var bara tiondels procent som skiljde resultaten emellan vad gäller statisk (isometrisk) styrka, explosiv styrka och ökad muskelmassa.

Även en tysk studie visade att vibrationsträningen ökar muskelstyrka och flexibilitet, men ska inte utföras under längre perioder i varje pass. Det pågår även nu studier om hur träningsformen påverkar muskelstyrka och muskelutvecklingen. Eftersom träningsformen har blivit så populär de senaste åren är det många som vill veta mer.

Studier:
Journal of Biomechanics, Volume 39, Supplement 1, 2006, Page S196

Biological Sciences and Medical Sciences 62:630-635 (2007)

Journal of Biomechanics
Volume 39, Issue 6, 2006, Pages 1056-1065

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar