Vanliga värktabletter ökar risken för muskelskador

Många elitidrottare tar receptfria värktabletter mellan och inför träningar för att bedöva smärta och på så sätt kunna köra hårdare än vad de annars skulle ha gjort. Detta har nu spridit sig vidare även till motionärer, men nu varnar läkare för att muskler och senor kan försvagas, att risken för muskelskador kan öka och att träningseffekten kan gå förlorat.

Värktabletter används av många kända idrottsmän

Flera studier har visat att det är vanligt att idrottsmän använder sig av receptfria värktabletter och geler. Exempelvis har höjdhopparen Stefan Holm berättat i dokumentären Medaljens pris om hur han åt Voltaren ”nästan som smågodis” och att han tog en Ipren inför träningar och tävlingar. Likaså har även Sanna Kallur och Carolina Klüft berättat att de också har kämpat mot skador samtidigt som de har bedövat smärtan med värktabletter. Man tror att någonstans mellan 35 och 80 procent av långdistanslöparna tar receptfria värktabletter regelbundet för att dämpa träningsvärk, men det är också vanligt bland idrottare inom andra idrotter, som ishockey, fotboll, gymnastik och cykling. Cyklister är en grupp där skador är vanliga, inte minst när man tar fram cykeln på våren efter ett långt uppehåll. Då är det risk att man går ut alldeles för hårt och får ont i knäna. För att slippa ännu längre uppehåll så är det då många som självmedicinerar sig med exempelvis Voltaren. Även i lagsporter som fotboll förekommer frekvent användning av smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel och geler. Det blir en slags ”quick fix” när det är match på gång.

Ökad försäljning

Försäljningen av receptfria värktabletter som innehåller de verksamma ämnena ibuprofen och diklofenak ökar kraftigt i Sverige. Mellan åren 2005 och 2011 ökade försäljningen med hela trettio procent. Detta trots att det har publicerats alarm om att dessa värktabletter kan ge såväl stroke som hjärtinfarkt vid långvarigt bruk.

Många biverkningar

Elitidrottarna har således länge använt sig av receptfria värktabletter för att kunna köra på som vanligt trots skador eller träningsvärk. Men det nya är nu att det också har spridit sig även till motionärerna. När folkkära idrottsmän går ut i media och berättar hur de gör för att kunna träna mer så blir det ju tyvärr ofta så att motionärerna också tar efter dessa knep. Problemet är dock att vanliga motionärer sällan har koll på biverkningar. De inflammationshämmande läkemedlen kan exempelvis öka skaderisken, vilket få är medvetna om. Men det är inte så svårt att förstå egentligen – på kort sikt försvinner smärtorna och det är enkelt att kunna träna och tävla som vanligt, men det gör istället att skadan tar längre tid på sig för att läka ut ordentligt. Dessutom blir skaderisken större eftersom man inte känner när kroppen säger ifrån och det tar stopp, så att man kämpar mer än man egentligen klarar av. På lång sikt kan senor och muskler dessutom bli svagare och inte nog med det – vid hård fysisk ansträngning kan läkemedlen dessutom leda till allvarlig njursvikt, även bland helt friska personer. Risken är som störst om man får vätskebrist vid långa lopp i värme. Studier har också visat att de personer som tränar med inflammationshämmande läkemedel i kroppen förlorar mycket av sin träningseffekt. De försökspersoner som tränat styrkepass med läkemedel i kroppen visade sig varken få muskeltillväxt eller ökad styrka.

Överdosera inte

Inflammationshämmande läkemedel ska tas vid akut skada och inte längre än under två veckors tid. Om man är i behov av smärtstillande efter träning, exempelvis vid träningsvärk, bör man i första hand ta Panodil eller Alvedon, rekommenderar läkare. Det är många som tror att receptfritt innebär en signal om att medicinerna är ofarliga, men även receptfria läkemedel kan ge bieffekter och till och med vara skadliga vid långvarigt bruk. I Danmark är inflammationshämmande läkemedel receptbelagda. Sådana planer finns ännu inte i Sverige. Men den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genomför nu en utredning om säkerhet och biverkningar kring sådana värktabletter. Fram till dess att det kommer nya rekommendationer kring användandet gäller det att läsa på läkemedelsförpackningen eller bipacksedeln och inte använda högre doser än angivet eller använda medicinerna längre tid än förskrivet.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar