Utveckling av styrka, bli stark

Förbättrad styrka är inte bara bra motivation till träningen utan också en fördel i vår praktiska vardag. Styrkeutvecklingen skiljer sig mellan olika individer och dess förutsättningar. Vissa har enklare att bli starka än andra. Därför är det inget konstigt om du inte utvecklas i samma takt som din träningspartner.

Alla som tränar styrketräning kommer att utveckla förbättrad styrka. Det finns emellertid olika typer av och faktorer som spelar roll i din styrkeutveckling.

Uthållig styrka

Det är förmågan att kunna fortsätta en övning trots ökad utmattning. Att kunna göra armhävningar tills man faller ihop av utmattning är en typ av uthållig styrka. Många repetitioner under en längre tid utvecklar uthållighet.

Elastisk styrka

Den elastiska är precis samma sak som den explosiva styrkan. Det vill säga musklernas förmåga att kunna använda krafter snabbt och behärska motstånd med snabb hastighet. Elastisk styrka är en blandning av snabbhet i musklernas kontraktion och hastiga rörelser.

Maximal styrka

Detta motsvarar den största styrkan en kontraherad muskel kan generera. Den har inget att göra med hur snabbt man kan förflytta en vikt, utan att samla styrkan oavsett hur långsamt.,

Ålder

Studier har visat att åldern har inverkan på vår styrkeutveckling. I åldern mellan 10 och 20 år har man lättare att utvecklas då vi ännu inte är fullt utvecklade. Med tiden får vi svårare och det tar längre tid att utveckla styrkan.

Muskellängd

Musklernas längd spelar en roll i styrkeutvecklingen. Personer som har långa muskler har mer potential jämfört med personer som har korta muskler.

Längd på armar och ben

Personer som har kortare ben och armar kan ofta lyfta mer mot personer som har längre ben eller armar.

Senornas placering

Beroende på vart senorna är genetisk placerade kan man ha en fördel i att lyfta mer vikt.

Muskelfibrer

Styrkeutvecklingen kan påverkas av vilken typ av muskelfibrer man har. De två vanligaste som brukar kallas långsamma och snabba muskelfibrer har olika egenskaper. Långsamma muskelfibrer är bäst lämpade för konditionsträning eftersom dessa skapar mindre styrka över längre perioder. Snabba muskelfibrer skapar större styrka över kortare perioder och är alltså mer fördelaktigt i exempelvis styrketräning. Skillnaden är inte märkbar och båda typer av muskelfibrer fungerar bra för styrketräning. Utvecklingen av muskulatur skiljer sig däremot emellan.

Snabba muskelfibrer svarar snabbare och bättre på viktträning jämfört med långsamma muskelfibrer. Därför kan utvecklingen i muskler där du har mestadels långsamma muskelfibrer ta längre tid i jämförelse med snabba muskelfibrer.

Beroende på vilket typ av styrka du vill utveckla finns det olika träningsupplägg. Se till att alltid lyfta med kontrollerade rörelser.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar