Tre timlånga promenader per vecka minskar risken för stroke hos kvinnor

En ny studie visar att ifall man promenerar under minst tre timmar i veckan så minskar man sin risk för att drabbas av stroke. I alla fall om man är kvinna. Detta visar studie som nyligen är publicerad i tidskriften Stroke. Studiens syfte var att belysa hälsofördelar med fysisk aktivitet. I studien deltog sammanlagt 33 000 män och kvinnor i åldrarna 29 till 69 år. Deltagarna tillfrågades om hur mycket fysisk aktivitet de utövade under åren mellan 1992 och 1996. Därefter gjorde man uppföljningar av studien ända upp till år 2006, för att utvärdera hur många kardiovaskulära komplikationer som uppstod under tiden.

Mindre strokerisk hos promenerande kvinnor

Forskarna upptäckte då att kvinnor som promenerade minst 210 minuter per vecka var mindre benägna att utveckla stroke än de kvinnor som inte utförde någon fysisk aktivitet alls eller som tränade mindre än dessa tre timmars promenerande per vecka. Samma sak gällde dock också åt det motsatta hållet – även kvinnor som genomförde väldigt mycket träning, högintensiv konditionsträning, hade en högre risk för att drabbas av stroke jämfört med de kvinnor som promenerade. I slutet av uppföljningsperioden så räknade forskarna på antalet inträffade slaganfall hos de män och kvinnor som deltog i studien. Totalt var det 442 personer av studiens 33 000 deltagare som hade drabbats av stroke. När man analyserade dessa resultat fann man att de kvinnor som promenerade mer än tre timmar i veckan hade 43 procent lägre risk att drabbas av en stroke jämfört med de kvinnor som inte utförde någon fysisk aktivitet alls.

Regelbunden motion är bra för hälsan

De timlånga promenaderna var däremot inte alls kopplad till någon lägre risk för stroke bland män, åtminstone i denna studie. Forskarna tror att detta kan bero på att de män som deltog i denna studie helt enkelt var i bättre form i genomsnitt. Huvudförfattaren till studien, José María på Murcia Regional Health Authority i Spanien påpekar att rekommendationerna för allmänheten ändå bör vara desamma – att regelbundet ägna sig åt motion och fysisk aktivitet är bra för hälsan.

American Heart Foundation uppskattar att drygt 800 000 amerikaner drabbas av stroke årligen. Även om det faktiskt har skett en liten minskning av antalet slaganfall relativt nyligen, så räknar Världshälsoorganisationen, WHO, att det i själva verket kommer att ske fler incidenter av stroke, i synnerhet då världens befolkning fortsätter att öka. WHO brukar rekommendera minst 150 minuter av måttlig motion varje vecka för att man ska kunna hålla sig frisk och förebygga kardiovaskulära problem.

Andra studier visar på koppling mellan motion och minskad strokerisk

Den här kopplingen mellan motion och minskad risk för stroke har identifierats tidigare. En tidigare studie som publicerades i American Academy of Neurology kom fram till att de män som tränar med måttlig till intensiv intensitet är mindre benägna att utveckla stroke jämfört med de män som genomför mindre eller ingen motion alls. Inte nog med det, dessa män återhämtar sig också bättre och snabbare. En annan studie har också kunnat rapportera att motion också kan förhindra de värsta skadorna från stroke. Forskningen, som finns publicerad i American Academy of Neurology, kom fram till att de människor som var fysiskt aktiva innan de drabbades av en stroke återhämtade sig mycket snabbare än de som inte utövade någon motion. Dessa studier belyser vikten av hur fysisk aktivitet kan förebygga utvecklingen av allvarliga kardiovaskulära komplikationer.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar