Träning motverkar depression

Länge har det varit känt att träning är ett bra sätt att bli piggare och gladare. Nu har det kommit forskning som på ett vetenskapligt sätt styrkar att träning motverkar depression.

Hur påverkar träning depression?

Man har konstaterat att träning ger liknande effekt mot depression som antidepressiv medicin ger. Lägg då också till alla andra positiva effekter som träning ger samt de bieffekter som många antidepressiva mediciner kan ge. Anledningen till varför träning är så bra mot depression tros vara för att träningen stimulerar nyproduktionen av hjärnceller.

,

I en studie har Astrid Bjørnebekk vid Karolinska Institutet undersökt de underliggande biologiska verkningsmekanismerna för att ta reda på hur träning kan motverka depression. Hon har också jämfört träningens effekt med farmakologisk behandling med SSRI-preparat.

Studiens genomförande

Studien genomfördes på råttor som konstaterade att såväl träning som antidepressiva läkemedel ökar nybildningen av celler i ett område av hjärnan som är betydelsefullt för inlärning och minnet. Tidigare studier har visat att just detta område av hjärnan, Hippocampus, ofta är mindre hos personer som är drabbade av depression. Antingen har vissa individer ett mindre Hippocampus-område redan från födseln, vilket innebär en ökad risk för att drabbas av depression. Det kan också vara så att området krympt till av (exempelvis) långvarig stress, vilket leder till utmattningsdepression. Den nya studien har nu visat att motion kan öka tillväxten av Hippocampus, vilket öppnar för möjligheten att motverka depression.

,

Forskningsresultaten är viktiga. De bekräftar tidigare forskning som visat att träning är bra mot depression. Utöver detta, visar de att träning kan vara ett bra komplement till behandling med antidepressiva läkemedel. Effekten av antidepressiv behandling med läkemedel kan förstärkas av yttre miljöfaktorer, däribland träning. Om man behandlas med läkemedel kan det gå snabbare och enklare att bli frisk från depression om man tränar och håller igång kroppen.

,

Studien visar också varför vissa individer har större benägenhet att drabbas av depression än andra.

Påverkan på Dopamin D2-receptorn

Tidigare forskning har visat att drogmissbrukare har lägre nivåer av dopamin D2-receptorn i hjärnans belöningssystem. Man har därför dragit slutsatser att detta kan ha betydelse för de depressioner som missbrukare ofta drabbas av. Astrid Bjørnebekks studie visar att genetiska faktorer kan påverka hur yttre miljöfaktorer, som träning, reglerar just Dopamin D2-receptorerna. Man tror därför att olika individer kan ha olika känslighet för hur exempelvis stress sänker nivåerna av dopamin D2-receptorn. Detta kan vare en förklaring till varför vissa individer har större benägenhet att utveckla depression än andra. Med vetskapen om vad som sänker nivåerna av dopamin D2-receptorn, liksom vad som kan höja nivåerna, så är det enklare att reglera nivåerna och på så sätt minska riskerna för depression.

,

De nya resultaten som framkommit efter Astrid Bjørnebekks studie visar att träning både kan minska risken för depression, samt vara en bra behandling mot depression när man väl har drabbats. Eftersom träning också ger många andra hälsofördelar och saknar bieffekter, är det ett bra alternativ till antidepressiva läkemedel. Antidepressiva läkemedel har ofta biverkningar som minskad sexlust, muntorrhet och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Träning ger positiva hälsoeffekter som ökad sexlust och minskad risk för just hjärt- och kärlsjukdomar. Tyvärr kan det vara svårt att motivera depressiva patienter till träning och motion. Annars hade motion varit ett bättre alternativ att ordinera än läkemedel för drabbade patienter. Depressiva personer har oftast låg energi och låg självkänsla, vilket gör att det är svårt för dem att komma igång med regelbunden träning.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar