Träning i medelåldern skyddar hälsan på ålderns höst

Det har visat sig att medelålders personer som tränar regelbundet och är relativt vältränade har en mycket lägre risk att utveckla kroniska hälsotillstånd som är förknippade med högre ålder. Detta har forskare från the Cooper Institute i Dallas, USA, konstaterat och resultaten från deras studie är publicerade i Archives of Internal Medicine. Forskarna tror att även måttlig motion i medelåldern kan bidra till att minska risken att drabbas av hälsoproblem och sjukdomar hela tjugo år senare i livet.

Tidigare studier pekar mot samma resultat

Det är flera studier som tidigare har tittat på hur fysisk träning kan påverka hälsan i ålderdomen och även hur träning kan påverka livslängden. Till exempel visade en studie publicerad i the British Journal of Sports Medicine år 2008 att aerobisk träning under medelåldern kan fördröja det kroppsliga åldrandet med upp till 12 år, precis som att träningen också kan säkerställa en bättre livskvalitet när man kommer upp i högre åldrar.

Samlat data från en stor och omfattade livsstilsstudie

I den nya studien från the Cooper Institute har forskarna studerat data från deltagare i den större studien, the Cooper Center Longitudinal Study, där 14 726 män och 3 944 kvinnor ingår. Dessa data är insamlade under åren 1970 till 2008. Alla deltagare var friska och deras medelålder var omkring 49 år när de började delta i studien.

Letade efter åtta vanliga kroniska sjukdomstillstånd

Det som forskarna tittade på i sin studie var indikatorer som visade på att deltagarna hade utvecklat någon av följande åtta kroniska hälsotillstånd eller sjukdomar vid en ålder av 65 år: Alzheimers sjukdom, tarm- eller lungcancer, kronisk njursjukdom, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, vilket brukar översättas till kroniskt obstruktiv lungsjukdom på svenska), stroke, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom (samlingsnamn för flera olika hjärtsjukdomar, bland annat kärlkram och hjärtinfarkt) samt hjärtsvikt.

Ju mer vältränade i medelåldern – desto friskare som gammal

Deltagarna i den stora studien följdes under 26 år i genomsnitt. Därför hade forskarna tillgång till data från personer som befann sig i medelåldern vid studiens början och som sedan var pensionärer vid studiens avslut. Det som forskarna kunde konstatera efter att ha tittat på all data var att de deltagare som var mer vältränade och som regelbundet tränade hade också minskad risk att insjukna i någon av de åtta sjukdomar som de tittade efter i studien. De som var mer fysiskt aktiva i medelåldern var alltså också friskare på ålderns höst. För att ta reda på hur vältränade studiens deltagare var fick de utföra olika övningar på ett löpband medan de deltog i studien.

Högre livskvalitet ifall man är vältränad

Forskarna hävdar också att de som tränar regelbundet i medelåldern kommer att ha en högre livskvalitet på ålderns höst, eftersom livskvaliteten när man blir gammal till stor del är beroende på ifall man har utvecklat någon av dessa åtta kroniska sjukdomstillstånd eller inte. Är man frisk från dessa sjukdomar mår man mycket bättre än om man har diagnosticerats med någon av dem. På samma sätt upplever personer som är drabbade av få sjukdomar en högre livskvalitet än de som är drabbade av flera olika sjukdomstillstånd. Detta har visat sig i tidigare studier som forskarna har hänvisat till när det gäller upplevd livskvalitet som äldre. Troligen är alltså fitness själva nyckeln till ett hälsosamt åldrande. Självklart har man också en genetisk risk att drabbas av olika sjukdomar och den risken kan man inte räkna bort, men om man är vältränad så kan man ändå minska risken att drabbas och dessutom kan man klara sig bättre när man väl drabbas av en sjukdom ifall man lever ett hälsosamt liv i övrigt och känner sig frisk och stark.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar