Träning förbättrar immunförsvarets förmåga att slåss mot cancer

Snart kan forskarna lägga till ytterligare en punkt på listan över de väldokumenterade fördelar träning kan ge. En preliminär studie tyder nämligen på att immunförsvaret hos canceröverlevande kan förbättras om de tränar efter slutförd kemoterapi. Deras immunförsvar strukturerar om sig så att det blir effektivare. Motion efter cancer, kan alltså i sin tur, minska risken för att insjukna i cancer längre fram i livet.

Resultaten kan bidra till att förklara varför träning minskar risken till återfall av cancer. Den kan till och med minska risken att drabbas av cancer överhuvudtaget. Studien visar på positiva samban mellan motion och cancer.,Det är forskare vid University of Nebraska Medical Center och vid Rocky Mountain Cancer Rehabilitation Institute, som har analyserat T-cellerna i blodet hos tidigare cancerpatienter såväl före som efter ett 12 veckors långt träningsprogram. Resultaten visade att en betydande del av dessa immunceller konverterades från en föråldrad, senescent, form. Den är inte är särskilt effektiv för att kämpa mot sjukdomen, till en förnyad, naive, form, redo för att kämpa mot cancer och infektioner.,Forskarna höll en presentation kring sina upptäckter, ”Effect of Exercise on T Cells in Cancer Survivors”, på konferensen The Integrative Biology of Exercise VI som hölls mellan 10 – 13 oktober på Westin Westminister Hotel. Det är en populär konferens som är ett samarrangemang mellan the American Physiological Society, the American College of Sports Medicine och the Canadian Society for Exercise Physiology. Konferensen arrangeras också med stöd av the National Institutes of Health och flera medicinbolag.

Många positiva samband mellan motion och cancer

Forskarna berättade att tidigare forskning hade pekat på flertalet positiva samband mellan motion och cancer. Framförallt kan man då notera att motion har visat sig kunna minska risken av att drabbas av flera olika cancertyper. De noterade också att träning minskar risken till återfall av cancer och förbättrade prognosen hos cancerpatienter. Motion har alltså visat sig vara väldigt bra för den som vill förebygga cancer. Man har aldrig kunnat fastställa exakt vad det är för mekanism som ligger bakom de positiva sambanden mellan motion och cancer.

T-cellerna måste struktureras om

Tidigare har annan forskning visat på att motion kan strukturera om immunförsvaret och göra det mer effektivt mot sjukdomar rent generellt. Därför beslöt sig forskarna att studera hur motion påverkar immunförsvaret hos cancerpatienter. I studien deltog en grupp av 16 stycken tidigare cancerpatienter som tillfrisknat. Alla utom en av dessa personer hade nyligen slutfört sin kemoterapi. Under studiens gång fokuserade forskarna på T-celler. T-celler är en typ av immunceller som har till uppgift att attackera ett stort spektra av infektionsbakterier såsom cancerceller.

Tidigare forskning har visat att majoriteten av alla T-celler blir föråldrade efter en kemoterapi. Det ger alltså en minskad förmåga att slåss mot cancer och infektioner. Forskarna menar därför att det är viktigt att kunna strukturera om dessa T-celler. Blir de förnyade istället, kan kroppen få tillbaka sitt normala immunsystem och slåss effektivt mot cancer och infektioner.,

12 veckor långt träningsprogram

Forskarna började med att ta blodprov på deltagarna i studien för att se hur många senescent respektive naive T-celler var och en hade. Därefter fick försökspersonerna delta i ett 12 veckor långt träningsprogram på the Rocky Mountain Cancer Rehabilitation Institute. Träningsprogrammen var individuellt utformade för var och en av deltagarna. Alla program innehöll dock alltifrån konditionsträning och styrketräning till uthållighetsträning och övningar för balans, flexibilitet och hållning. Träningsprogrammen fokuserade på att stärka de områden där respektive deltagare hade sin svaga punkt.

Intressanta resultat

Efter det 12 veckor långa träningsprogrammet fick deltagarna lämna ytterligare ett blodprov och forskarna genomförde resultaten med det tidigare blodprovet. Resultaten visade att förhållandet mellan föråldrade och naiva T-celler hade förändrats positivt hos majoriteten av försökspersonerna. Det visade även att många av försökspersonerna har lyckats skapa ett större antal av de naiva cellerna. Forskarna drar därför slutsatsen att med motion kan man bli av med de T-celler som inte är användbara. Istället gör man plats för T-celler som kan vara till mer hjälp. Forskarnas resultat understryker vikten av motion för alla människor – inte minst de som har cancer och de som har tillfrisknat.

De senare två kategorierna kan speciellt dra nytta av de förmåner som motion kan ge immunförsvaret. De kan nämligen att leta upp och förstöra potentiella cancerceller. Dessutom har motion och träning mängder av andra goda fördelar som man kan dra nytta av. Därför rekommenderar forskargruppen att träning bör ingå i rehabiliteringen efter cancer och även att tidigare cancerpatienter prioriterar träning som en del av deras liv.,,,

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar