Träna i vattnet istället för på land

Att cykla, springa och promenera är bra motionsformer. Men om man är kraftigt överviktig, lider av ledbesvär eller är skadad kan sådan träning kännas allt för tuff. Vad gör man då? Jo, man kör sin vattenträning såklart! Det är nämligen lika effektivt, fast med lägre skaderisk.,Att träna i vatten, till exempel vattengympa eller vattenaerobics, har länge varit populärt bland överviktiga personer. Detta eftersom sådan typ av träning är skonsammare för lederna samtidigt som skaderisken också ofta är lägre. Det kan vara extra betydelsefullt för kraftiga personer som tidigare mest varit stillasittande. Det har förekommit kritik och ifrågasättande kring sådan träning eftersom man trott att vattenträning inte är lika effektiv som den på land. Nu ställs denna kritik på sin spets. Faktum är att ny forskning visar att träning i vatten är minst lika effektiv som liknande träning på land.,En ny studie som presenterades vid the Canadian Cardiovascular Congress visar att personer som använder sig av en så kallad immersible ergocycle – en motionscykel som står i vattnet – får lika mycket effekt av sin träning som personer som använder sig av en vanlig motionscykel. Det är forskare vid the Montreal Heart Institute som har genomfört studien.,Om man inte kan träna på land så kan man alltså träna i vatten och ändå få samma hälsofördelar när det gäller att exempelvis förbättra konditionen. Forskargruppen tror att det finns många personer som tror att vattenträning inte är lika mycket värt som träning på land. En del tror nämligen att man inte kan ta ut sig lika hårt i vattnet som på land på grund av det naturliga motståndet som vattnet ger. Studiens resultat visar att det endast är en myt att träning i vatten inte skulle vara lika effektivt som träning på land.,I studien fick friska försökspersoner utföra olika motionspass på träningscyklar såväl på land som i vattnen upp till brösthöjd. De ökade sin träningsintensitet varje minut fram tills de helt enkelt blev utmattade. När forskarna mätte den maximala syreförbrukningen hos deltagarna, konstaterade de att syreförbrukningen var densamma i båda sorts pass.,Forskarna tror till och med att träning i vatten kan vara än mer effektivt än träning på land. Detta på grund av motståndet som vattnet ger. Åtminstone från ett hjärtperspektiv. Man konstaterade, bland annat, att hjärtfrekvensen var lägre hos försökspersonerna när de tränade i vattnet än när de tränade på land. Hjärtat pumpar alltså ut mer blod för varje hjärtslag, vilket leder till att man inte behöver lika många hjärtslag. Vattnets motstånd på ben och underkropp gör nämligen blodet som leds tillbaka till hjärtat mer effektivt än vid samma träning på land. Det här är intressanta uppgifter som ingen studie tidigare har varit inne på.,Det finns ett stort antal personer som har svårt att träna på land och därför kommer troligtvis träning i vatten öka. Det hoppas forskarna på, i alla fall. Simning har tidigare varit känd som den mest effektiva vattenträningen. Alla människor kan dock inte simma, eller tycker inte om att simma. Eftersom träning på motionscykel verkar vara lika effektivt i vatten som på land, blir det ett bra alternativ för dem som gärna vill börja träna, men tidigare haft svårt för träning på land. Att träna i vatten minskar stress och minskar skaderisken, vilket innebär ytterligare fördelar.,Kanadas Heart and Stroke Foundation har konstaterat att 85 procent av alla kanadensare inte når de rekommenderade 150 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet i veckan. Enligt forskningsgruppen kan inaktiva människor blir mer fysiskt aktiva minska sin risk för hjärtattack med mellan 35 och 55 procent. Samtidigt minskar de sin risk att utveckla många andra sjukdomstillstånd och samtidigt som de minskar sina stressnivåer och ökar sin energi. Även om man har svårt att röra på sig mer och bli mer fysiskt aktiv så finns det alltid lösningar. Det pekar denna studie starkt på. Det är framförallt uppmuntrande för den åldrande befolkningen. Eftersom studien också visar att det aldrig är för sent eller för svårt att genomföra en livsstilsförändring.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar