Träna bort huvudvärken

Huvudvärk är vardagsmat för många människor, inte minst när man är stressad eller har ett intensivt och bullrigt jobb. Man kanske inte kan minska på stressen eller förbättra sin arbetsmiljö, men det finns ett annat sätt. Man kan träna bort huvudvärken. Det har visat sig att träning är effektivt mot huvudvärk och det har bekräftats av flera studier.

,En svensk studie från Göteborgs Universitet visar att det går att spinna bort huvudvärken. En annan ny studie visar att även styrketräning är bra mot huvudvärk. Enligt studien ska tio minuters styrketräning fem gånger i veckan räcka för att minska antalet anfall av huvudvärk.

Halverade antalet migränanfall

Forskare på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet gjorde en studie med 30 personer med migrän. Försökspersonerna har haft migrän i decennier och får flera migränanfall i månaden. I studien fick de genomföra tre stycken 40-minuterspass i veckan på spinningcykel. Det visade sig ge god effekt. Var tredje person av försökspersonerna lyckades halvera sina anfall med hjälp av träningen. Effekten kom redan vid låg träningsdos. Det krävs alltså inte ens särskilt intensiv träning för att få bra effekt på migränen. Forskarna konstaterar därför att spinning både kan förebygga och lindra migrän. Vid akuta migränanfall är medicin fortfarande oundviklig, men det visade sig att träningen kan ersätta den förebyggande medicineringen.

Spinning mer effektivt än avslappning och läkemedel

I en annan studie har forskare undersökt 91 migränpatienter som brukar få mellan två och åtta anfall i månaden och ett anfall kan vara under flera dagar. Även dessa försökspersoner har lidit av huvudvärken i flera decennier. Personerna delades in i tre grupper där den ena gruppen fick läkemedel,  andra gruppen gjorde avslappningsövningar både hemma och med sjukgymnast och tredje gruppen körde spinning. Samtliga grupper ökade sitt välbefinnande. De fick färre antal migränanfall, smärtans intensitet blev lägre och migränanfallen varade kortare tid. Den grupp som hade tränat spinning fick dessutom bättre kondition. Möjligen kan försökspersonernas livskvalitet ha förbättrats eftersom deras kondition förbättrades och ledde till bättre sömn och mindre stress. De lyckades alltså träna bort huvudvärken och få ännu fler positiva bieffekter!,En studie som publicerades i Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, visar att den som ofta drabbas av huvudvärk på jobbet kan minska antalet anfall genom enkel styrketräning med hjälp av gummiband.

Studiens utförande och resultat

I studien har 200 försökspersoner deltagit. De har haft värk i nacke och skuldror samt återkommande huvudvärk. Återkommande huvudvärk är ett vanligt problem och kanske framförallt bland kontorsanställda, varför det också var kontorsanställda som blev huvudfokus för studien. Kvinnor brukar drabbas oftare av återkommande huvudvärk än män och personer som också lider av värk och belastningsbesvär i andra delar av kroppen löper fyra gånger större risk att också drabbas av huvudvärk.

Studien visade att det räcker med tio minuters styrketräning fem dagar i veckan för att minska besvären med återkommande huvudvärk. De 200 försökspersonerna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick styrketräna dagligen med gummiband. Den andra gruppen tränade inte regelbundet, men fick istället varje vecka tips och information om hälsa. Gruppen som styrketränat fick betydligt mindre antal anfall av huvudvärk än de som inte tränat. Dock var det ingen skillnad i intensitet än tidigare när de väl fick ett anfall.

Sammanfattningsvis kan man nog konstatera att träning är väldigt bra, oavsett om det handlar om spinning, styrketräning eller någon annan träning. Oavsett ifall man lider av huvudvärk eller inte så ger träningen flertalet hälsofördelar, och om man är drabbad av huvudvärk eller migrän så kan träningen både lindra och förebygga huvudvärken, enligt forskarna. Det skadar ju inte att prova om det stämmer.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar