Svenskar nöjda med sina gym

Svenskar är lojala mot sina gym visar det sig i en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex har gjort. Svenskt Kvalitetsindex gör årligen mängder av undersökningar av kundnöjdheten i olika branscher och nu har alltså gymbranschen granskats. I studien framkom det att träningscentrens kunder är mycket nöjda med sina träningscenter. De är också lojala mot sina träningscenter. I undersökningen visade det sig att det är mycket troligt att kunderna köper träningskort hos samma aktör igen. Det framkom också att svenskar ofta pratar om sina träningsställen med kompisar och bekanta och om de är nöjda med sin träningsanläggning så rekommenderar de den gärna till andra.

Friskis & Svettis vinnare

I undersökningen blev Friskis & Svettis vinnare – de har de nöjdaste kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Friskis & Svettis har under flera år haft positionen som det träningscenter som kunderna är mest nöjda med. Det som Friskis & Svettis har bäst betyg på är träningscentrets image i samhället och det upplevda prisläget. Men när det gäller frågor som rör produkt- och servicekvaliteten, exempelvis personalens kompetens, personlig service och tillgänglighet är det andra träningscenter som har fått bättre betyg.

I årets undersökning behåller Friskis & Svettis alltså sin position, men det är inte längre lika stor marginal till tvåan och trean. Näst mest nöjda kunder har träningskedjan SATS och som nummer tre kommer träningskedjan Actic. Dessa båda träningscenter har ökat sin andel nöjda kunder och de knappar därför in på Friskis & Svettis. Det träningscenter som hamnar sist på listan med lägst image och lägst kundförväntningar är Fitness24Seven. De får dock höga betyg när det gäller tillgänglighet och prisnivå. Lägst kundnöjdhet får de träningscenter och simhallar som drivs av kommuner och föreningar. När det gäller de träningsanläggningar som riktar sig till studenter så visar det sig att både Iksu och Gerdahallen ligger klart över medel i branschen och har mycket nöjda kunder.

Många klagande kunder

I undersökningen framkom det också att antalet klagande kunder har ökat markant sedan föregående år. Samtidigt har klagomålshanteringen minskat. Det finns alltså en andel kunder som är missnöjda med sin träningsanläggning, men klagomålen har inte blivit framförda till träningsanläggningarna. Svenskt Kvalitetsindex konstaterar därför att det är tydligt att klagomålshanteringen i branschen kan bli betydligt bättre. Vanliga klagomålsorsaker handlar exempelvis om trasiga och gamla träningsredskap, bristfällig städning, för få och inställda gruppträningspass, för dyra priser och oflexibla medlemsvillkor samt för mycket folk i gymmet.

Noggrann undersökning

Svenskt Kvalitetsindex har gjort regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringslivet och den offentliga sektorn sedan 1989. Mätningen av Träningscenter genomfördes 2011 för andra året i rad. I undersökningen studerades Sveriges största träningskedjor: SATS, Friskis & Svettis, Actic, Fitness24Seven och Sportlife. Dessutom granskades ett antal andra träningsanläggningar, både kommunala (till exempel Korpen och Medley) och privata (exempelvis Njoy och World Class). Dessutom fanns en kategori med träningscenter som mestadels riktar sig till studenter, som Iksu, Gerdahallen och Fysiken. I undersökningen mätte man kundernas upplevelse av träningscentren när det gällde image (bilden av träningscentret i samhället), förväntningar, upplevd produktkvalitet, upplevd servicekvalitet, prisvärdhet samt lojalitet.

Källa: Träningscenter 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

http://www.kvalitetsindex.se/images/stories/Results/2011/SKI_press_traningscenter_2011.pdf

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar