Svaga muskler hos tonåringar kan leda till för tidig död

De som var starka och vältränade i sin ungdomstid har en minskad risk att dö i förtid med i genomsnitt 30 procent. Det är en stor internationell studie med forskare från bland annat Karolinska Institutet som har kommit fram till att svaga muskler i ungdomen kan leda till en för tidig död.

Stor och omfattande studie

Studien är stor – hela 1,1 miljoner än från Socialstyrelsens dödsorsaksregister har studerats och följts. Det visade sig att efter 24 år så hade lite över 26 000 av dessa män dött. När man samkörde dödsorsaksregistret med information från militärens mönstringsundersökningar, så insåg man att de personer som i tonåren var svaga i händer, knän och armar vid sin mönstring hade en betydligt högre dödlighet än de män som i tonåren var mer vältränad och hade starka muskler. De personer som var starka under sin ungdomstid minskade faktiskt sin risk att dö i förtid med hela 30 procent och detta är ett genomsnitt. Det bästa av allt är att man inte heller behöver träna hårt för att uppnå effekt, utan snarare så är det viktigt att man tränar ofta och regelbundet.

Självmord vanligaste dödsorsaken

De tonåringar som deltog i studien följdes under 14 år via Socialstyrelsens dödsorsaksregister. När uppföljningstiden var slut hade 26 145 stycken av studiens deltagare dött. Forskarna kunde konstatera att dödligheten varierade mellan 86,9 respektive 122,3 för de starkaste respektive svagaste tonåringarna i studien. Det innebar att de starkare ungdomarna löpte en 20 till 35 procents lägre risk att dö under studiens uppföljningstid. Till för tidig död räknade man död före 55 års ålder. De tre vanligaste dödsorsakerna var självmord, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Lägre risk för psykiska sjukdomar hos de starkare ungdomarna

Forskningsgruppen fann alltså att muskelstyrkan, så som den kan uppmätas bland unga män, har en stor betydelse för risken att drabbas av olika faktorer som kan leda till för tidig död. Det gäller för alla dödsorsaker, men bland annat så ser man en extra tydlig ökning när det gäller såväl hjärt- och kärlsjukdomar och självmord. Muskelsvaghet i sig självt är inget som leder till en för tidig död rent automatiskt. Däremot kan man tydligt se att de muskelsvaga personerna allt oftare i det som brukar kallas för allmän dödlighet. Man har också kunnat se att muskelsvaga i ett längre perspektiv löper samma slags risker som de personer som har högt blodtryck eller högt BMI. Inte nog med det, man kunde också konstatera att de starkaste ungdomarna hade lägre risk för självmord och även upp till hela 65 procents lägre risk att diagnostiseras med någon psykisk diagnos som schizofreni eller humörsvängningar.

Största studien i sitt slag

Studien är inte den första i sitt slag – redan tidigare är det väl känt att det finns kopplingar mellan muskelsvaghet tidigt i livet och en ökad risk för dödliga sjukdomar. Men detta är den första omfattande långtidsuppföljningen som dessutom kan visa hur sambanden ser ut och vilka sjukdomar som går att koppla till muskelsvagheten. Studien är dessutom den största i sitt slag i och med att det var över 1,1 miljoner tonårskillar mellan 16 och 19 år som deltog. Än så länge har man inte genomfört några liknande undersökningar på kvinnor, men man tror att de ökade riskerna är desamma. Studien har också en viss begränsning och det är att man inte vet något om hur tonåringarna levde i sin vardag, den enda uppgift man har gått på är deras muskelstyrka i armar, ben och händer vid mönstringen inför värnplikten. Man har alltså ingen aning om deras leverne i övrigt eller om deras fysiska aktiviteter.

Behöver inte ha dåligt samvete

Kanske är det nu många som känner dåligt samvete för att de inte tränade mer när de var yngre, men som tur är så går det att göra något åt den ökade risken för förtidig död. Man kan börja träna oavsett ålder. Det är aldrig för sent att börja träna och dra nytta av de hälsofördelar som träningen ger. Och forskarna är också noga med att påpeka att det räcker att träna måttligt för att uppnå hälsofördelar och minska risken för förtidig död. Man behöver inte träna hårt för att få effekt från träningen.

Studien är genomförd av spanska, svenska och finska forskare och den har letts från Karolinska Institutet. Studien är finansierad med medel från Vetenskapsrådet i Sverige samt från det Spanska Ministeriet för vetenskap och innovation. Studien är nyligen publicerad på British Medical Journals hemsida.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar