Styrketräning skyddar mot Parkinsons sjukdom

Att styrketräna är bra för hjärnan visar en studie gjord av amerikanska epidemiologer på National Institute of Environmental Health Sciences. Studien är publicerad i Neurology och den visar att regelbunden tung fysisk ansträngning skyddar mot Parkinsons sjukdom.

Fler insjuknar i Parkinsons

Parkinsons är en sjukdom där hjärncellerna dör eftersom de celler som producerar dopamin slutar fungera. Förekomsten av sjukdomen har ökat under de senare åren och kommer att öka ännu mer i takt med att befolkningen får allt längre livslängd. En procent av de äldre i USA är redan drabbade av Parkinsons och allt fler kommer att insjukna. Att hitta botemedel eller sådant som minskar risken för att man ska insjukna i Parkinsons får därför allt större betydelse. I USA försöker man aktivt att hitta livsstilsfaktorer som kan hålla siffran för antalet personer som insjuknar i Parkinsons nere.

Tung fysisk träning bra mot Parkinsons

I studien ingick en kvarts miljon amerikaner i åldrarna mellan 50 och 71 år. Studiens syfte var att försöka ta reda på vilka livsstilsfaktorer som kan minska risken för Parkinsons sjukdom. Det som framkom i studien var att den mest tydliga faktorn helt klart är motion. I studien mättes dels hur fysiskt aktiva deltagarna var i åldern mellan 35 och 39 och dels hur aktiva de varit under de tio senaste åren. Forskarna upptäckte att de deltagare som hade motionerat regelbundet och gjort det på en medel- eller högintensiv nivå i åtminstone sju timmar i veckan när de var mellan 35 och 39 år gamla, hade 40 procents mindre risk för att drabbas av Parkinsons sjukdom jämfört med dem som tränade mindre eller ingenting alls. Även de som inte hade tränat så mycket tidigare i livet, men som tränat tyngre träning under de tio senaste åren hade en betydligt minskad risk att drabbas av sjukdomen.

All träning bra, men styrketräning bäst

I studien framkom att all träning var bra för att minska risken för Parkinsons sjukdom. Men det framkom också att ju tyngre och intensivare man tränar, desto mer minskar risken. Man konstaterade därför att styrketräning är en av de träningsformer som är mest gynnsam mot Parkinsons.

Fler hälsofördelar med träning

Forskarna har inga bra förklaringar för varför träning är så bra för att minska risken för Parkinsons, men de konstaterar ändå att träning är effektivt för den som vill slippa drabbas av sjukdomen. Men träning kan också medföra många andra hälsofördelar som är bra både för den som riskerar att drabbas av Parkinsons och för alla andra. Det ger bättre sömnkvalitet, minskar stress, minskar risken för att drabbas av följdsjukdomar och skapar helt enkelt en högre livskvalitet eftersom man orkar mer.

Styrketräning ger god effekt på balansförmågan

Andra studier har visat på att träning kan vara bra både av en annan anledning, nämligen för att skapa en bättre balansförmåga. Balansen är generellt sett sämre hos både äldre människor och människor med Parkinsons sjukdom. Och den försämrade balansförmågan kan i sin tur leda till fallrädsla, ökad ostadighet och fysisk inaktivitet. Det har visat sig att regelbunden fysisk aktivitet som styrketräning och balansträning ger positiva effekter på balansförmåga, rörelseförmåga och bentäthet.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar