Styrketräning för smidighet!

De flesta tränar kanske styrketräning för att kunna bygga muskler eller som komplement till konditionsträning antingen vid viktnedgång eller för att behålla formen. Styrketräning har, liksom annan träning, också visat sig ge många hälsofördelar. Men det man inte kanske i första hand tänker på i samband med styrketräning är smidighet. Nu har det publicerats en studie som visar att styrketräning kan vara bra även för smidigheten.

Sittande tricepspress

Styrketräning kan utveckla smidigheten

I en brasiliansk studie deltog en mängd kvinnor som delades in i fyra grupper. Den första gruppen utövade enbart styrketräning. Den andra gruppen utförde enbart smidighetsträning. Den tredje gruppen utövade en kombination av både styrketräning och smidighetsträning. Den fjärde och sista gruppen tränade inte alls. De fyra grupperna bestod av otränade kvinnor. Samtliga kvinnor oberoende av grupp fick genomföra ett träningsprogram under 16 veckor.

God effekt av träningen

När de 16 veckorna av träningsprogrammet var slut så visade det sig att kvinnorna i alla tre grupper som tränade hade blivit smidigare. De kunde böja sig längre ner än vad de gjort innan de började med träningsprogrammet. De kvinnir som deltog i den fjärde gruppen och således inte tränade något, de låg kvar på sin tidigare nivå när det gällde smidighet. Slutsatsen blev alltså att all träning, däribland även enbart styrketräning, ger god effekt på smidigheten även ifall man inte stretchar.

Varför är smidighet bra?

En studie från University of North Texas har visat att smidighet också är bra för hjärtat. Det har nämligen visat sig att artärernas elasticitet börjar utvecklas på samma sätt som musklernas smidighet när man kommer upp i en ålder om 40 år eller mer. Regelbunden stretching kan göra kroppen smidigare och det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Stretchingen startar igång flertalet olika fysiska reaktioner runt om i kroppen som bromsar det åldersrelaterade förfallet i blodkärlen och istället gör dem mer elastiska. Detta sänker även blodtrycket, vilket i sig har god effekt på minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Enkelt rörlighetstest

Forskarna från Texas har också upptäckt att ett enkelt rörlighetstest kan avslöja ifall man är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar eller inte. Det handlar helt enkelt om att man ska sätta sig på golvet och luta sig framåt. Kan man då nå sina tår så är man tillräckligt smidig för att ha minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Kan man inte nå tårna idag så kan man snabbt bli mer smidig genom att börja ägna sig åt smidighetsträning regelbundet.

Källa: Journal of Strength and Conditioning

http://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/default.aspx

American Journal of Physiology

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar