Styrketräning effektivt vid rökstopp

Om du har som nyårslöfte att fimpa en gång för alla bör du titta hit. Genom att kombinera rökstoppet med styrketräning så får du hjälp på vägen, samtidigt som du kan dra nytta av hälsofördelarna som träningen ger.

En studie från The Miriam Hospital Centers för beteende- och förebyggande medicin har visat att styrketräning inte bara bygger muskler – det hjälpte också försökspersonerna i sin rökavvänjning. Efter studiens genomförande hade 16 procent av rökarna både slutat röka och minskat sin kroppsvikt och sitt kroppsfett! Studien är publicerad i tidskriften Nicotine & Tobacco Research.

Intressant pilotstudie

Studien som genomfördes var en pilotstudie och en större studie med fler deltagare kommer snart att genomföras. I pilotstudien deltog 25 kvinnliga och manliga rökare i åldrarna 18 till 65 år. Tidigare hade de rökt minst fem cigaretter per dag under mer än ett år. Flera av försökspersonerna hade rökt under många år. När de började i studien fick de allra först en 15-20 minuter lång rådgivning för rökavvänjning. De fick också nikotinplåster som skulle räcka i åtta veckor. Därefter delades försökspersonerna in i två grupper. Den ena gruppen, styrketräningsgruppen, tränade två stycken timlånga träningspass i veckan under 12 veckor. Deras träningsprogram bestod av tio stycken övningar för hela kroppen och forskarna ökade såväl vikter som intensitet var tredje vecka under studiens gång. Den andra gruppen, kontrollgruppen, tränade inte under sitt rökstopp utan de fick istället se en kort film om hälsa och friskvård två gånger i veckan.

Talande resultat

Efter studiens slut kunde forskarna konstatera att 16 procent av de försökspersoner som ingick i styrketräning hade slutat röka, men de hade dessutom också minskat sin kroppsvikt och sitt kroppsfett. I kontrollgruppen var det bara hälften så många, alltså 8 procent, av försökspersonerna som hade slutat röka. Ingen av deltagarna i kontrollgruppen hade minskat i kroppsvikt och kroppsfett utan tvärtom – de hade istället ökat i såväl kroppsvikt som kroppsfett! Studiens resultat är talande. Om man vill sluta röka bör man kombinera rökstoppet med styrketräning. Det gör rökavvänjningen mer effektiv och ökar chansen att man ska lyckas med rökstoppet. Vill man dessutom gå ner i vikt och minska i fettmassa istället för tvärtom så är det ytterligare en sak som talar för att styrketräning i samband med rökavvänjning är effektivt.

Minskad risk för livsstilssjukdomar

Studien visar tydligt på att styrketräning alltså kan göra mer än att bara bygga muskler. Som vi ser i detta fall kan styrketräningen också hjälpa rökare att fimpa. Dessutom ger träning så många fler hälsofördelar, som minskad risk för livsstilssjukdomarna diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Många rökare lider av risk för att drabbas av just diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och de rekommenderas därför till att sluta röka av sina läkare. Att sluta röka brukar minska risken för att drabbas av sådana sjukdomar, vilket också styrketräning gör. Att kombinera träning med rökstopp är alltså extra effektivt för de som ligger i riskzonen. När man slutar röka uppstår många negativa effekter, där abstinens och viktökning ligger högst. Träning har visat sig minska abstinens och röksug. Styrketräning är också effektivt när det gäller vikten och kroppssammansättningen. Är man rädd för att gå upp i vikt i samband med att man slutar röka är det därför ett väldigt bra tips att styrketräna under rökstoppet.

Långvariga effekter av rökstoppet

Forskarna gjorde en uppföljning av studien efter tre månader efter studiens avslut. Där visade det sig att hela 15 procent av försökspersonerna i styrketräningsgruppen fortfarande var rökfria, jämfört med åtta procent i kontrollgruppen. Effekterna av rökavvänjningen visade sig alltså även bli långvariga när man kombinerade rökstoppet med styrketräning.

Enklare rökavvänjning efterfrågas

Rökning dödar fler än tusen amerikaner dagligen. Många av rökarna vill sluta, men det är svårt att sluta på egen hand. Mindre än fem procent av rökare har visat sig kunnat sluta helt på egen hand. Att kombinera rökavvänjning med styrketräning ger en god effekt och det är därför mer som talar för att rökstoppet ska lyckas. Alla sätt som gör rökavvänjning till en enklare och mer slagkraftig process är välkommet och att styrketräning har visat sig ge så god effekt är inte bara förvånande utan också väldigt bra eftersom träning i allmänhet och styrketräning i synnerhet ger så många andra fördelar som är bra för kroppen och hälsan. Det är fler än 46 miljoner vuxna amerikaner som röker dagligen, vilket motsvarar en av fem personer. Rökningen kostar USA 193 000 000 000 dollar årligen för sjukvård och förlorad produktivitet. Här i Sverige ser siffrorna nästan likadana ut. Här är det också omkring en av fem som röker, närmare bestämt 16 procent av kvinnorna och 12 procent av männen, vilket blir omkring en miljon vuxna svenskar.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar