Styrketräning är bästa botemedlet mot spänningshuvudvärk

En ny svensk forskningsstudie visar att det bästa botemedlet mot spänningshuvudvärk är fysisk träning och då allra helst styrketräning.

Svensk studie sökte efter botemedel till huvudvärk

Studien genomfördes av Elisabeth Söderberg, doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och den pågick under 10 till 12 veckor. En uppföljning gjordes också sex månader senare. I studien var det 90 personer som deltog. Samtliga hade kronisk huvudvärk. Försökspersonerna delades upp i tre olika grupper som fick testa tre olika metoder för att huvudvärken skulle dämpas, nämligen fysisk träning, avslappningsövningar och akupunktur. De tre metoderna studerades med avseende på vilka effekter de gav på värkens intensitet och antal huvudvärksfria perioder, men också på faktorer som muskelömhet och generell livskvalitet.

Fysisk träning gav bäst resultat

När studien var färdig presenterade doktoranden Elisabeth Söderberg resultaten i sin avhandling. Det visade sig att samtliga tre metoder hjälpte mot spänningshuvudvärken, men det som gav bäst effekt var fysisk träning. Den patientgrupp som genomförde hantelträning tre gånger i veckan upplevde störst effekt och de ökade också sin livskvalitet mer än de andra två patientgrupperna som fick avslappning och akupunktur. Fysisk träning gav försökspersonerna ett bättre välbefinnande, mer ökad generell livskvalitet samt minskad muskelömhet. Än så länge vet forskarna inte vad det är som gör fysisk träning så bra vid spänningshuvudvärk, men de hoppas att framtida forskning ska kunna ge svar på denna fråga.

Även avslappning bra mot huvudvärk

Det visade sig också att avslappningsövningar var bra mot spänningshuvudvärk, även om det inte var riktigt lika bra som fysisk träning. Sämst effekt av de tre metoderna gav akupunktur. De patienter som gjorde avslappningsövningar hade flest huvudvärksfria dagar. Patienterna i denna grupp hade också förbättrat sin sömn bäst vid uppföljningen sex månader senare.

Vad fungerar inte?

Studien visade också på några saker som INTE fungerar mot spänningshuvudvärk. Stillasittande är ju raka motsatsen till fysisk träning och eftersom fysisk träning ger god effekt mot huvudvärken så säger det sig ju självt att stillasittande inte alls hjälper mot värken. En annan sak som inte har visat sig ge särskilt bra effekt på spänningshuvudvärk är tupplurar. Det är ofta lockande att ta en tupplur för att försöka vila bort värken. Men det är alltså ganska så verkningslöst om man får tro studien. Den tredje punkten som inte fungerar mot huvudvärk är att ta mycket medicin. Vi lever i ett samhälle där man helst skulle vilja boka allt med quick fix och då är medicin en välanvänd lösning på de flesta krämpor. Men det är alltså en helhetssyn som krävs – att regelbundet ta huvudvärkspiller är ingen bra lösning. Istället kan det leda till läkemedelsberoende och ofta också ännu mera huvudvärk i slutändan.

Kvinnor mest drabbade

Det är drygt två miljoner svenskar som regelbundet lider av spänningshuvudvärk. Faktum är att var femte svensk lider av spänningshuvudvärk flera gånger i månaden. Var tionde svensk har spänningshuvudvärk varje vecka och 2-3 procent av svenskarna lider av huvudvärk dagligen. Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk och dessutom också en av de mest svårbehandlade eftersom den är kronisk. Värst drabbade är kvinnor i åldrarna 34 till 38 år. Ofta är det stressade kvinnor som drabbas av huvudvärken och inte minst de som försöker kombinera en stressig och ansvarsfull anställning med barn och familj.  De vanligaste utlösande faktorerna för spänningshuvudvärk är stress och dålig ergonomi.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar