Studie visar på fördelar med styrketräning för unga idrottare

En studie som publiceras i det senaste numret av månadstidningen Sports Health visar på fördelarna med fysisk styrketräning. Aktivt utövande av styrketräning, även om det enbart sker under en kortare period, under barndomen och särskilt under tonåren bidrar inte bara till fysiskt välbefinnande utan också till exempelvis ökat självförtroende och förhöjt blodvärde, enligt studien.

Den allra senaste forskningen inom området påvisar att barn och yngre tonåringar som utövar friidrott eller någon annan form av idrott kan öka sin fysiska styrka med 30-50 procent efter bara 8-12 veckors styrketräning. Även andra fördelar såsom ökat självförtroende och förbättrad balans samt förbättrade blodvärden kunde beläggas, enligt studiens författare Katherine Stabenow Dahab och Teri Metcalf McCambridge, som båda är verksamma vid Johns Hopkins Hospital i Baltimore, USA.

Studien granskar relevant forskning, samstämmiga riktlinjer och positionella uttalanden i syfte att presentera en omfattande granskning och goda riktlinjer för ungdomar som tränar styrketräning. Studien rekommenderar ett individuellt träningsprogram baserat på ålder, mognad och personliga målsättningar för de unga idrottarna. Ett allsidigt styrketräningsprogram skulle, enligt studiens författare, bland annat kunna innehålla följande komponenter:

– 10 till 20 minuters uppvärmning och avslappning (5 till 10 minuter av vardera moment)

– Olika former av uthållighetsträning (exempelvis tyngdlyftning och träning med medicinboll)

– Träning av de stora muskelgrupperna (bröst, skuldror, rygg, armar, ben, mage och den nedre ryggen)

– En balans i utförandet mellan böjande och sträckande av såväl kroppens övre som nedre delar.

”Målsättningen är att utföra två till tre övningar per muskelgrupp och börja med en eller två omgångar per övning, med 6-15 repetitioner per omgång. Personen som tränar bör vila en till tre minuter mellan varje övning. En lämplig vikt på hantlarna eller skivstången borde tillåta 10-15 repetitioner utförda på ett riktigt sätt, med viss trötthet som följd men utan fullständig utmattning”, säger Dahab.

Dessutom framhåller studien att vuxen närvaro och tillsyn spelar en mycket central roll i skillnaden mellan framgång och fiasko vad gäller styrketräningsprogrammet.

”Skador som drabbar den unga atleten är ett direkt resultat av antingen brist på övervakning, felaktigt användande av träningsredskap, alltför hög vikt på skivstången eller felaktig träningsteknik. Det är oerhört viktigt att tränad och utbildad personal lär unga idrottare att träna rätt, inte minst vad gäller när och hur man ska öka vikten”, varnar Dahab.

Som med allt annat utövande av idrott är det väldigt viktigt med ett giltigt läkarintyg. En läkarundersökning som utförts innan träningsperioden påbörjas är det mest rekommendabla.

”De hälsomässiga fördelarna med styrketräning överväger med råge de potentiella riskerna som finns på området. Styrketräning som utförs på ett korrekt sätt kan inte bara öka muskelstyrkan utan också förbättra det allmänna hälsotillståndet hos de barn och tonåringar som utövar den, oberoende av idrottslig förmåga. Detta är av oerhörd betydelse i dagens samhälle, inte minst med tanke på hur andelen riktigt feta barn bara ökar hela tiden”, avslutar Dahab.

Download our App Mygreatness

You'll be able to track your workouts, nail your nutrition plan, stock up on supps, and get fit on the go.

Relaterade Artiklar